Det pragmatiska undervisningsupplägget - Anna och Karin fortsätter sin resa i Fundif

Så var det återigen dags för ett nytt undervisningsupplägg. Den här gången det "pragmatiska undervisningsupplägget" och det gällde för oss att identifiera ett GAP, enkelt beskrivet en lucka i barnens kunskap. Sedan är det vår uppgift att genom att tillföra fakta, barnens erfarenheter och gemensamma diskussioner och reflektioner kunna överbygga gapet och skapa ett nytt lärande. Vi vill också ge barnen förutsättningar att vara reflekterade och komma till en slutsats.

Tvättar händerna

På avdelningen Solkatten hade vi upptäckt att barnen inte förstod vitsen med att tvätta händerna. Det var mycket onödigt tjat innan maten om att tvätta händerna. Var det smuts som de inte såg tyckte de att de redan var rena.

Vårt GAP var därför: Hur vet vi att vi blir rena när vi tvättar händerna?

Vårt mål: Vi vill att barnen på solkatten skall förstå syftet med att tvätta händerna.

”Förskolan skall ge varje barn förutsättningarna att utveckla förståelse för hur människans olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling.” (Lpfö-18/20)

”Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att se sin omvärld. (Lpfö-18/20)”

Vi pedagoger gjorde två filmer som vi tillsammans med barnen tittade på. Det var filmer utan tal. Filmerna visade händer som var insmetade med färg (som symboliserade smuts). I den första filmen tvättades händerna utan tvål och i den andra filmen tvättades händerna med tvål och vatten. Filmerna gav upphov till många diskussioner.

Första reflektionerna efter filmerna

Några reflektioner som kom medan vi tittade på film1: Barn 1: "Är det bajs"?"Barn 2: "Det är smuts." Barn 3: "Åh nej han är inte klar!"

Några reflektioner från film nr 2: Barn 1: "Han tar tvål"! Barn 2: "Det är du Anna. Du har skräp och smuts som ska tvättas bort".

Pedagog: "Såg ni någon skillnad på filmerna?"

Barn 3: "Den filmen före blev det inte rent. Men sen blev det rent."

Pedagog: "Var det någon som tror att de vet varför det blev rent i andra filmen och inte i den första?"

Barn 4: "Först hade hon ingen tvål!"

Pedagog: "Just det, vad hände när hon tog tvål?"

Barn 1: "Då blev de rena. Bakterierna är borta, de gick bort med tvål!"

Vad innehåller tvålen?

Bildskärm med någon som tvättar händerna

Barnen har nu tillsammans skapat en medvetenhet om att smutsen försvinner om vi använder tvål. Deras intresse skiftar fokus och de vill nu fokusera på vad tvålen innehåller. Vi hämtar tvål och häller ut på en tallrik, vi luktar och känner på den. Barnen tycker den känns slajmig.

Barn 1: "Hemma luktar min tvål hallon och blommor." Barn 2: "Min luktar äpplen." Barn 3: "Jag har en paw patrol tvål."

Pedagog: "Vad behöver vi tänka på för att bli rena om händerna?"

Barnen: "Att använda tvål Det går faktiskt inte med bara vatten."

Samlingen nästa dag

Vi ser här att barnen har börjat att skapa sig en medvetenhet om vad som är viktigt när de ska bli rena om händerna. Vi tar med oss deras tankar om tvål till samlingen nästa dag.

Barn1: "Det är viktigt med tvål!"

Pedgagog: "Ja! Kommer ni ihåg igår att vi pratade om olika tvålar. Har ni tänkt något på det?"

Barn 1: "Jag har rosa tvål hemma."

Pedagog: "Vad använder man för att göra tvål, vad är det i tvål?"

Barn2: "Slajm?" Barn 1: "Jag har morotstvål." Barn 2: "Min är vit färg." Barn 3: "Jag tror man tar en förpackning och häller i färg."

Pedagog: "Så det blir en annan färg tänker du?"

Barn 3: Nickar.

Vi funderar kring hur vi ska kunna göra tvål själva. Vi letar efter ”recept” på nätet och ber barnen prata med sina föräldrar hemma. Vi diskuterar om vi tror att vi skulle klara att göra tvål själva.

Samtal lite senare vid lunchen

Barn 1: "Det är viktigt att tvätta händerna med tvål Anna. Annars går smutsen inte bort."

Pedagog (Anna) "Ja det har du rätt i!"

Barn 2: "Jaa det går inte med bara tvål och inte med bara vatten för då går inte smutsen bort. Man måste ha både tvål och vatten samtidigt."

Pedagog: "Ja precis, så kan man tänka att det är. Ni får berätta för era kompisar sen vad ni har kommit fram till."

På samlingen innan mellanmålet berättar Barn 1 och Barn 2 om vad de kommit fram till vid lunchen och vi ser här att barnen identifierat gapet; hur vet vi att vi blir rena när vi tvättar händerna? Jo, för det går inte att tvätta händer med bara vatten eller bara tvål, vi måste använda både tvål och vatten!

Arbetet gav ringar på vattnet

bildstöd tvätta händerna

Projektarbetet kring vårt GAP gav många ringar på vattnet. Barnen berättade för föräldrar, pedagoger och andra barn på förskolan om vikten av att tvätta händerna. Vi hade bildstöd vid handfatet och barnen samtalade ofta kring det, hur de i de olika stegen kunde veta att de tvättat bort bakterierna. Vi fortsatte vårt projekt med att tillverka tvålar som vi använde på förskolan!

Barnen och pedagogerna på Solkatten är vana vid att titta på filmer och diskutera vad vi sett. Barnen är väldigt öppna för andras tankar och åsikter och är reflekterande vilket ledde till ett öppet och reflekterande klimat. Att arbeta utifrån det pragmatiska undervisningsupplägget är någonting som tilltalar såväl barn som pedagoger på Solkatten då det blir ett gemensamt utforskande, reflekterande och lärande. Det här är ett sätt vi har arbetat på tidigare men genom att identifiera ett GAP, blir det en ny tvist och ett tydligare mål att arbeta emot och på så sätt väldigt lätt att utvärdera. Det här är en undervisningsmetod som vi tar med oss och fortsättar att jobba med!

God Jul och Gott nytt år!

//Anna och Karin

Senast uppdaterad:

Publicerad: