Lekresponsiva undervisningsupplägget – det femte och sista i Fundif-resan

Nu har vi kommit fram till femte och vårt sista undervisningsupplägg i vår Fundif resa. Det lekresponsiva undervisningsupplägget - vilket innebär att vi genom närvaro i lek undervisar barnen. Relationer mellan "som om" och "som är" klargörs, barnen lär sig att fantisera och föreställa sig något möjligt snarare än något reellt (N. Pramling). Genom att vara med i barnens lek kunna undervisa dem där de är i sin proximala utvecklingszon.

Tanken på avdelningen Kristallen var att utveckla leken ”bakning” i sandlådan. Det var några flickor som gjorde samma lek varje dag utan att komma vidare. Varför gör de samma sak varje dag? Hur kan vi göra så att leken tar nya vändningar och fler är med?

Efter att samlat lite observationer runt leken blev vårt mål att utmana dem i matematik och att få fler att vilja vara med.

De mål från läroplanen vi valde att fokusera på blev:

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
  • rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Några veckors utbildning i sandlådan

Sandlåda

Nu startade några veckors utbildning i sandlådan. Vi bestämde oss för att var med i deras lek ute i sandlådan och ställde frågor om hur de olika kakorna smakade, vilka sorter som fanns, räknade bakverken.

Bara genom att vi vuxna var med i leken blev det en populär plats för fler barn att vara på. Nu var det dags att få alla att fundera på vilka roller som man har i ett bageri. Hur många kan baka? Vad gör man mer? Kan alla vara med?

De som start leken fick nu berätta för sina kompisar vad vi gjorde och hjälpa dem in i leken, med lite stöd av oss vuxna.

Efter ett tag började det bli trångt med alla bakverk och vi hade inte plats för alla. Vad skulle vi göra med kakorna? Vi kunde inte ”äta” alla kakor själva. Barnen kom med olika förslag: De gav kakor till alla fröknar på gården, andra barn som var i närheten fick en kaka osv.

Till slut var det ett barn som sa: Vi säljer i kiosken. Detta förslag tyckte alla var bra. Vi flyttade in i kiosken och leken tog en ny vändning.

Fler barn ville vara med

En leksakskiosk som barnen byggt

Ännu fler barn kom nu och ville vara med. Barnen började sälja och fick betalt. Nu räknade vi och det blev både addition och subtraktion. Hur mycket kostar kakorna? Ska vi ge tillbaka pengar? De som startat sin lilla bagar lek var nu mitt i en stor lek med många kompisar.

Dagarna rullade på och vi startade upp där vi slutat dagen innan. Som pedagog upplever man att man måste bryta många fina och givande lekar. Här fick vi se hur barnen fortsatte sin lek och att den utvecklades.

En dag kom det några andra barn som ”förstörde”, de tog kakor. Barnen ropade: De förstör! Här gällde det att vara snabb så inte leken skulle bli förstörd.

Vi svarade: Oj kommer det tjuvar (som om till som är). Finns det någon polis?

Några barn blev nu poliser och fångade tjuvarna. Genom att vi som vuxna tog in tjuvarna i leken så fortsatte den, men med en ny vinkel. ”Tjuvarna” kom vid fler tillfällen. Efter några gånger behövde inte vi hjälpa barnen utan de sa: Ta tjuvarna. Poliserna agerade och leken fortsatte.

Vuxna tog mindre och mindre roller

Som vuxen tog vi mindre och mindre roller. Det var härligt att se hur leken växte och att barn från flera avdelningar var med. Det som började med några enstaka barn växte till en stor gemensam lek med barn från flera avdelningar och varade under flera veckor.

När det var dags att gå ut frågade barnen om vi skulle fortsätta vår lek. Nu var det inte något gnäll för att gå ut utan tvärt om de ville gå ut. De barn som tidigare stod och bakade lite för sig själva längtade ut till sin lek tillsammans med sina kompisar.

Målen med vårt arbete utmana dem i matematik kom lite i åt sidan då det sociala samspelet tog över. Ju fler barn det blev desto viktigare blev det att kunna lekkoder och lyssna in sina kompisar. Barnen tränade sig i att det som är kan förändras och de lära sig att ge och ta i leken. Det gav många nya kompisar och mycket glädje. Vi såg att de som startat leken, nu var mer med sina kompisar även under andra delar av dagen.

Matematiken som barnen tog till sig var antal, former och lite addition och subtraktion (Hur mycket kostar kakan?).

Vi personal kände att detta undervisningsupplägg passade oss under höstterminen. Vi var närvarande i barnens lek och kom dem lite närmare. Det var ett stöd i att få ihop en ny grupp och få alla barn att kunna leka med alla.

// Anna och Karin

Senast uppdaterad:

Publicerad: