Gå till innehåll

På upptäcksfärd på avd Vindsnurran!

Idag får ni följa med på en upptäcksfärd på avd Vindsnurran. De har jobbat mycket med sina lärmiljöer inne. Här kommer tankar från deras fina miljö. Håll till godo och bli inspirerad!

Bilder från vindsnurrans utställning
Löv på ett bord

Vi arbetar aktivt med att organisera lärmiljön på Vindsnurran. Vi har fokus på växter och natur för att skapa nyfikenhet och meningsfullhet.

Genom att göra barnen delaktiga i processen så ökar lusten att lära och det skapar en relation till naturen.

 

Mjukisdjur

 

Vi använder oss av olika material och digitala verktyg för att fördjupa och utveckla undervisningen. För att detta ska bli möjligt lägger vi medvetet mycket tid på att introducera material och miljö för barnen.

Det ökar barnens trygghet i att kunna vara kompetenta i Vindsnurrans miljö och få utrymme till egeninitierad lek. Detta möjliggör att vi pedagoger kan undervisa en mindre grupp i gruppen.

 

 /Marie Frisk och Sabina Melander, Förskollärare på avdelningen Vindsnurran

Olika bilder på saker som barnen tillverkat

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se