Monstret, ett skrivprojekt för årskurs 3-6

Detta läsår har jag följt min mentorsgrupp upp till årskurs fyra. Nu arbetar jag som ämneslärare i tre klasser och har svenska och bild. En av fördelarna är att jag har kunnat ”grotta ner mig” i mina ämnen. I detta blogginlägg tänkte jag berätta hur vi arbetade med projektet Monstret under förra terminen.

Projektet är skrivet av Josef Sahlin. Eleverna arbetar med att skriva en berättelse om ett monster som bor i skolans källare. De får stödmallar och bestämda förutsättningar med det som ska finnas med i varje kapitel. Jag använde Josefs material men kompletterade med egna stödmallar, checklistor med mera. Projektet blir totalt 9 kapitel. Eleverna arbetar med olika texttyper som bland annat beskrivande-, berättande-, poetisk- samt instruerande text. Vi har även vävt in bild, grammatik och läsförståelse när vi har arbetat med projektet.

Elevernas stora motivation och deras lärande har varit otroligt roligt att följa. Eftersom jag vävt in nästan all svenska och bild i projektet så tog det cirka 12 veckor för eleverna att bli helt klara. Mottagare för berättelsen var, förutom klasskamraterna, någon som eleverna fick ge berättelsen till, exempelvis en pappa, mormor eller kusin. De fick slå in sin berättelse och ge bort den vid jullovet som present eller julklapp.

Som jag tidigare berättat arbetar vi enligt metoden STL, att skriva sig till lärande. Du kan läsa mer om det i tidigare blogginlägg.

Började i källaren

Vi började med att gå ner i skolans mörka källare. Vi utforskade alla rum och därefter fick eleverna sätta sig ner och anteckna vad såg, hur det luktade och vad de kände. Vi gick tillbaka till klassrummet och tittade på och samtalade om muterade djur. Det skulle ju bo ett muterat djur i källaren.

På bilden fick eleverna göra en framsida till sin berättelse. De skulle bestämma sig för vilket djur som blivit muterat. Det fick gärna vara ett sött och oskyldigt djur från början, men det skulle ha monstruösa egenskaper. De fick arbeta med framsidan då och då under hela projektet. Alla bilder de gjorde under arbetet med Monstret har de fotat av och klistrat in i berättelsen.

Varje vecka jobbade vi med bild, läsförståelse, grammatik, läste exempeltexter, gjorde ordlistor, gemensamma exempel på innehållet samt använde checklistor och stödmallar. Allt detta gjorde att alla elever hade inspiration och förförståelse inför det egna skrivandet. Förutom att skriva sitt kapitel på berättelsen så vävde vi in en texttyp till varje vecka. Det gjorde att vi även behövde repetera strukturen på veckans texttyp på olika sätt. Vi hade en planering av projektet uppsatt i klassrummet så att alla visste var i projektet vi var varje vecka.

Du ska nu få ett exempel på hur arbetet med ett kapitel kunde se ut. Denna vecka arbetade vi med att beskriva med adjektiv, tränade mer på att skriva i preteritum och böja verb, repeterade strukturen i en faktatext om djur, samlade fakta och skrev faktatexter samt repeterade källkritik. I kapitlet innan hade huvudpersonen upptäckt monstret i källaren och hade nu tagit sig till biblioteket för att läsa fakta om djuret.

Kapitel 6: Boken

I det här kapitlet övar vi på att skriva en faktatext

  • Huvudpersonen ska läsa i en djurbok för att få reda på mer om monstret i källaren.
  • Huvudpersonen ska hitta en text om djuret (alltså inte en monsterhamster t.ex. utan en riktig hamster).
  • Skriv faktatexten som huvudpersonen läser. Ta reda på fakta i en riktig djurbok eller på nätet.
  • Hjälpfrågor: Händer det något annat mystiskt på biblioteket? Finns det några andra personer där? Hur är stämningen på biblioteket? Verkar det som om någon annan har läst boken tidigare? Kanske har någon skrivit anteckningar i boken?

Vi arbetade med läsförståelse genom att jobba med en beskrivande text om Bävern ur boken Läsförståelse A. Vi fortsatte träna på att böja verb och skriva i preteritum.

Förutom att skriva på sitt kapitel så skulle eleverna söka fakta och skriva en faktatext om sitt djur. Vi repeterade strukturen samt källkritik innan de fick börja söka fakta. Faktatexten klistrades sedan in som en del av kapitlet.

Innan eleverna började skriva på själva kapitlet så gick vi även igenom checklistan med förutsättningar. Vi pratade också mycket om adjektiv, hur man kunde beskriva så att det verkligen känns som om man var där. Hur kan man ge läsaren inre bilder? De fick planeringsmallar i olika nivåer. Därefter arbetar eleverna på datorer i Word och de som behövde hade möjlighet att skriva text varvat med att tala in text. Under skrivandet delade eleverna med sig av sina påbörjade texter för att inspirera klasskamraterna eller för att själva få hjälp att komma vidare i sitt skrivande. När de var klara lyssnade alla igenom sin text och bearbetade den innan de fick respons av en kamrat.

Här kommer ett elevexempel från ett färdigt kapitel 6:

Kapitel 6, boken.

När de kom fram till den stora bruna biblioteksdörren så kände Oscar en mystisk känsla. Dörren var så mäktig men samtidigt lite tråkig på grund av den bruna färgen. De båda drog hårt men de stora och tröga biblioteksdörrarna öppnades långsamt. Sen tog de små steg in i den stora bibliotekssalen. Det var rader av bokhyllor mot väggarna. Alla böcker var dammiga och luften var torr. De letade och letade vidare men allt de hittade var först berättelser sen dikter. Det var konstigt, men de fortsatte gå igenom det stora biblioteket. Då såg Marcus att det fanns en dörr. De gick mot dörren och när de kom närmre såg de att det stod “faktatexter och sagor”. De öppnade dörren. Den ledde igenom en liten korridor. Sen svängde de höger och såg en trappa av trä som ledde till över våningen. När de gick upp för trappan knarrade varje minsta rörelse. När de kom upp för trappan fanns det en liten och gammal dörr. Övervåningen var liten och luften var torr. När de började leta hittade de sagoavdelningen som låg i barnavdelningen. Sen såg Marcus att det stod faktatexter på en skylt. Oscar tog snabba seg. Det stod A sen B sen C och så vidare tills de hittade S. Det var böcker till svampar, stormar, till och med stegar men efter en stund hittade de Sniglar. Boken var stor och dammig. Sen började Oscar läsa medan Marcus började anteckna allt viktigt.

– Mördarsniglar är blötdjur.

Sen fortsatte Oscar läsa...

Mördarsniglar

Mördarsniglar är blötdjur.

Boplats

Mördarsniglar finns både i vatten och på land.

Utseende

Mördarsniglar kan bli 10cm långa och är slemmiga med en brun färg.

Föda

De äter växter som lökar, violer, sallad, löv, påskliljor och döda saker.

Fortplantning

Mördarsniglar är hermafroditer vilket innebär att de är killar och tjejer.

Övrigt

Sniglar är långsamma.

Varför var döda saker understruket? undrade de. Men det fick de svar på snabbt.

”Om ni läser det här vet ni också sanningen om den här skolans källare.” stod det antecknat i boken.

Där var svaret. Det var sant att det fanns ett monster som äter människor. Men i alla fall så hade de hittat boken. Sen började de gå tillbaka. Först gick de genom sagoavdelningen, sen öppnade de dörren och gick ner för trappan. Sen genom dörren. Efter det gick de genom diktområdet och till sist gick de igenom alla berättelser och till slut kom de fram till den stora dörren.

Fantastiskt att följa elevernas utveckling

Det har verkligen varit fantastiskt att följa elevernas utveckling. De har varit motiverade och kunnat ta hjälp av stödet på olika sätt. Jag har hört hur de tisslat och tasslat om sin berättelse och samtalat om innehållet. Många har verkligen längtat till kommande lektion.

Jag har även fått många meddelanden från pedagoger som testat på att arbeta med projektet av Josef Sahlin och kompletterat med mitt material. Otroligt roligt att se att många andra upplever samma sak som jag upplevt. Det mest fantastiska är att se att de elever som använt mycket stöd, exempelvis lucktexter, plötsligt förstår strukturen och vill och vågar jobba på egen hand en bit in i projektet.

I min Drive finns alla mallar och material till Monstret.

I Driven finns även ett exempel på hur vi arbetade med kapitel 7 i ämnet bild, med instruktioner, läsförståelse och imperativ.

På min Instagramprofil @kunskap_gladje_trygghet finns många sparade inlägg i ”höjdpunkter”. Kika där för mer inspiration kring hur vi arbetade med alla kapitel.

/Emma

Senast uppdaterad:

Publicerad: