Exempel på STL- cirklar i matematik

Denna gång har jag lovat er ett blogginlägg om ämnet matematik och hur jag arbetat med metoden STL (att skriva sig till lärande) i matematik. Jag ska ge er några exempel på STL-cirklar i matematik. Jag kommer beskriva två av dem lite mer ingående

Det ena exemplet är från när vi arbetade med instruerande text och uppställning i årskurs 2. Det andra exemplet är hur vi arbetat med statistik och textuppgifter nu i årskurs 3. Ni kommer även få en kort beskrivning av hur vi arbetat med multiplikationsberättelser. Men först en påminnelse om hur en STL-cirkel går till.

Instruerande text och uppställning

När eleverna kom in en morgon så pratade vi om varför det kunde vara bra att kunna talkamrater 0-20 och tiotalsövergång. Jag påstod att kan man dem så kan man räkna ut summan av två hur stora tal som helst, till och med utan miniräknare. Några höll med och många protesterade. De fick säga två höga tal som jag sedan ställde upp. Jag visade steg för steg hur jag gjorde och vilka talkamrater använde.

På matten fortsatte vi att repetera uppställning och vi tränade på att räkna med både addition och subtraktion.

Vi repeterade även vad en instruerande text är på svenskan och pratade om vilket syfte en instruktion har. Hur är en instruktion är uppbyggd och vilka tidsord kan den innehålla? Vi gjorde även en lista med tidsord samt tittade på olika exempeltexter.

Därefter skrev vi en gemensam instruktion för hur man ställer upp och löser 194-46=. Vi följde strukturen och använde tidsorden. Eleverna delades slutligen in i par och de fick ett uttryck per par. För att differentiera så fick de olika uttryck i olika svårighetsgrad. Några fick med växling över noll med både tusental, hundratal, tiotal och ental. Andra fick tvåsiffriga tal med en minnessiffra.

När alla par skrivit en instruktion så ritade de sin uppställning, fotade bilden och förde in den i Word. De fick och gav respons med ett annat par, förbättrade instruktion och sedan testade vi alla instruktioner tillsammans. Det var väldigt kul att se hur noggranna de varit och hur övertydliga de varit i sina instruktioner. Jag tror att eleverna mindes hur tydlig man var tvungen att vara i en instruktion från den lektionen de skulle instruera mig att bre en macka…

Detta blev ett väldigt bra tema. Många av de som tidigare hade haft svårt för uppställning lärde sig hur man skulle göra genom att själva skriva en instruktion och genom att prova på att lösa allas instruktioner.

Statistik och textuppgift

Denna STL-cirkel började med att alla fick ett papper och en tärning och sen skulle de föra statistik över antal prickar som de fick flest antal gånger när de slog en tärning.

Därefter gick vi igenom igen några olika typer av diagram och varför man gör diagram. Jag delade sedan ut en frukt (plockmaterial) till alla elever. En och en gick fram och lämnade sin ”favorit” frukt och kryssade i ett stapeldiagram på tavlan. Sedan skrev vi en gemensam textuppgift till det ifyllda diagrammet. Vi skrev med antal elever och att tre elever hade banan som favoritfrukt. Därefter gjorde vi bara ledtrådar så att man utifrån dem kunde räkna ut hur många som gillade de andra frukterna. Vi använde begrepp som fler, färre, dubbelt, hälften och resten. Texten skrev jag ut och satte ihop med ett tomt stapeldiagram som eleverna fick ta med hem som läxa. Men läxan var till någon vuxen hemma, inte till eleverna.

Lektionen efter fick de skriva egna textuppgifter i par till stapel- eller cirkeldiagram. De fick planera sin text först och sedan skriva minst en textuppgift med ledtrådar. Nedan ser du exempel på en av planeringsmallarna samt checklistan.

Eleverna gick verkligen i gång på uppgiften och många av dem skrev flera olika textuppgifter till varje diagram. Det var väldigt roligt att höra hur de diskuterade vilka begrepp de skulle använda och hur man kunde uttrycka detta i text. De kom snabbt på sig själva om de gjort fel när de kontrollerade om textuppgiften stämde.

Slutligen så fick alla par prova på att lösa varandras textuppgifter. De gav respons och skrev om den gick att lösa eller inte.

Multiplikationsberätteser

Vi har även skrivit multiplikationsberättelser för att försöka träna in tabellerna. Vi repeterade multiplikation och jobbade med tal i matteboken. Därefter tittade vi på ett exempel på en multiplikationsberättelse. De fick fylla i en planeringsmall och skriva en egen text. En kompis fick läsa igenom den och ge respons. Slutligen gjorde vi lucktexter av alla multiplikationsberättelser och lät en annan kompis fylla i luckorna med de tal som saknades.

Inspiration till denna uppgift hittade jag hos Moa, @livet_i_skolan

Det finns många olika sätt att arbeta med STL i matematiken. Via den här länken (Pedagog Värmland) kan du hitta fler bra exempel på STL i matematik (starta ca 10 min in i klippet). I klippet finns även tips på hur vi kan utveckla de frågor vi ställer till eleverna.

Exempelvis:

  • 12+8=
  • Varför är tiokamraterna bra att kunna vid 12+8=
  • På vilket sätt kan man använda sig av 10-kamrater när man räknar med tal mellan 10-100?

eller

Jag hoppas att du fått med dig några användbara tips, tankar och idéer från bloggen detta läsår. Om ni har några önskningar på vad jag ska skriva om så hör gärna av er till mig! Senaste tiden har jag funderat mycket över nedskärningar, digitaliseringen i skolan och på elevers mående och måluppfyllelse. Jag borde kanske skriva ett inlägg om något av detta i höst. Vad tycker ni?

Kika in på min lärar-Instagram @kunskap_gladje_trygghet för fler tips och idéer.

Jag önskar er alla en skön sommar! Vi hörs i höst igen.

/Emma

Senast uppdaterad:

Publicerad: