Så arbetar jag metodiskt med cirkelmodellen

Mitt första blogginlägg det här läsåret handlade om vår kompetensutveckling, genrepedagogik och cirkelmodellen. Här kommer fortsättningen. Det har varit väldigt kul och lärorikt. Jag upplever att jag får ny energi av att fylla på med kunskap.

Cirkelmodellen

Med hjälp av dessa 4 faser av cirkelmodellen så kan eleverna:

  • bygga upp nya kunskaper i fas 1
  • studera modelltexter i fas 2
  • skriva gemensamma texter i fas 3
  • ha tillräckliga kunskaper om formen och innehållet för att kunna skriva en egen text.

Varför har jag inte alltid gjort så här?

Det är otroligt roligt att se vilka fina resultat det blir av när eleverna ska arbeta självständigt i fas 4. De elever som vanligtvis har det ganska svårt för att arbeta självständigt har fått så många verktyg och så tydlig bild av strukturen. Jag har testat på att arbeta enligt cirkelmodellen med genrerna narrativ (berättande) och rapport (beskrivande).

Som jag skrev i förra blogginlägget så har jag tidigare arbetat med vissa delar av cirkelmodelen men aldrig så här metodiskt. Det tar tid. Men, jag upplever att man verkligen kan arbeta med texttypen, ämnesinnehåll och exempelvis andra ämnen som bild samtidigt. Jag tycker det är en fördel att ha möjlighet att även arbeta med grammatiken samtidigt. Det tar lite tid att göra grovplaneringen men sedan flyter det på. Förutom att det är lärorikt så verkar eleverna tycka att det är ett roligt sätt att arbeta på.

Beskrivande text om myra och varg

Jag tänkte lite kort beskriva hur vi arbetat med beskrivande texter i åk 2.

I fas 1 har vi byggt upp kunskap genom att vara ute i skogen och titta på en myrstack samt se på filmer. Vi gjorde bilduppgifter för att lära oss att rita djuret. Man kan även fylla i VÖL scheman. Vi har pratat om vilket syfte den beskrivande texten har samt skillnaden mellan berättande och beskrivande texter.

I fas 2 tittade vi på modelltexter, strukturen, letade expertord och fyllde i en sexfältare EPA (enskilt, par, alla). Eleverna fick sortera en text jag klippt isär till en faktatext. De fick fylla i lucktexter och förklara expertord.

Eleverna har varsin text och jag visar texten på tavlan.

Jag har inte visat på modelltexter eller närläst på samma sätt tidigare. Nu har vi verkligen dekonstruerat modelltexter, tittat på struktur, expertord, grammatik och närläst tillsammans. Vi har haft mycket stöd uppsatt på väggen och börjat varje lektion med att repetera. Jag har arbetat på en nivå som passat min åk 2. Jag har valt att fokusera på det jag vill att de får med sig nu i början.

Närläsning – ett väldigt bra sätt att arbeta med text med eleverna

Efter att vi har tittat på strukturen så har vi närläst. Närläsningen tycker jag har varit ett väldigt bra sätt att arbeta med text med eleverna. Det är något jag kommer fortsätta med i alla ämnen. Det är ett verktyg för att få eleverna delaktiga i arbetet med text. Genom att närläsa övas lässtrategier samtidigt som nya ord och begrepp lärs ut. Jag packar upp texten tillsammans med eleverna. Jag har skapat en förförståelse för det eleverna ska arbeta med och talat om vad man får reda på i exempelvis del 1 del 2 del 3. Jag har innan funderat över vilka nyckelord som är avgörande för förståelsen? Jag har packat upp texten med hjälp av språket och med hjälp av bilder tillsammans med eleverna. Vi har även pratat vilket tempus texten är skriven i.

Alla elever har haft en egen text. Vi har körläst en mening i taget och först har jag talat om vad de kommer att få reda på för information i meningen vi ska läsa.

”I den här meningen får vi reda på vad djuret äter, vilken föda djuret har.”

När vi körläst så frågar jag till exempel;

”Vad fick vi för information? Vad har djuret för föda?”

Ibland får man visa bilder för att förklara ord på annat sätt än med språket. Eleverna har fått stryka under i texten och även fått göra omskrivningar av expertorden vi plockat ut. Jag trodde att de skulle ha svårt att fokusera på en text så länge men det har gått väldigt bra och de har varit så aktiva under hela arbetet med närläsningen.

Vi närläser om myran och fyller sedan i en sexfältare.

I fas 3 har vi skrivit en gemensam text med hjälp av vår sexfältare. Eleverna har stått för innehållet och jag för formen. De fick läsa texten för varandra och rita en bild till.

I fas 4 fick de avslutningsvis skriva en egen faktatext om myran. De ritade en bild till och vi läste upp flera av texterna. De har även fått titta igenom sina texter med hjälp av en checklista och de har tränat på att ge kamratrespons.

Fina resultat när de skriver faktatexter om myran

Men, det var inte slut här … Nu började vi om i fas 1 med vargen. Vi gjorde fas 1 och fas 2 på samma sätt som med myran men på egen hand skriva sin faktatext, som jag nu har som bedömningsunderlag.

Utmaningar

En utmaning kan vara att det behövs tid för att alla ska komma i gång med metoden. En annan är att hitta bra texter att ha som modelltexter. Det är någon som vi ska försöka att bygga upp på skolan. Vi ska även försöka få till nya ämnesplaner nästa termin, där genretrappan finns med.

Vi behöver utveckla arbetet med modellen på hela skolan och vi behöver ha tid till detta. Då kan vi få ett gemensamt språk och arbetssätt på skolan.

Jag lär mig hela tiden mer och har så mycket kvar att lära om detta. Jag reflekterar över vad jag kan förbättra till nästa gång och vad som blev bra. Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta så här med fler genrer och med annat ämnesstoff.

På Instagram @kunskap_gladje_trygghet kan du följa mitt arbete och se hur vi påbörjat arbetet med genrepedagogik. I min drive finns lite faktatexter jag gjort. Men tänk på att granskade läromedel är bättre.

https://drive.google.com/drive/folders/1xAO78gXAlu0BbhxPvPutMb76JR44jki1?usp=sharing

Jag hoppas att ni får ett fint avslut på terminen. Jag önskar er ett fint och avkopplande jullov!

Vi hörs snart igen!

Emma

@kunskap_gladje_trygghet

Några tips på film, podd och litteratur

Senast uppdaterad:

Publicerad: