Framgångsrikt samarbete för likvärdig utbildning

Hej igen!

Den här gången har jag tagit hjälp av mina kollegor som också jobbar i åk 1 på Brunnsskolan, Lina och Johanna. Vi vill beskriva lite kort hur vi samarbetar för att utveckla undervisningen, vara tidseffektiva och spåna idéer tillsammans.

Vår åk 1 består av 67 elever som är uppdelade i tre klasser och på tre olika avdelningar. På varje avdelning finns en f-klass, en åk 1 och en åk 2. För att se till att alla i åk 1 får samma likvärdiga utbildning med sig och för att värna om den sociala gemenskapen bland eleverna i samma årskurs så arbetar vi lärare så tight ihop som vi kan. Vi delar arbetsrum tillsammans med de andra lärarna på f-2. Så i vårt arbetsrum bollas många tankar, idéer och vi har t ex haft fortlöpande överlämningar från de lärare som hade våra elever i förskoleklass vilket underlättat mycket.

Tre bilder på apan Alba

Tre stycken Apan Alba samma vecka men i våra tre olika klassrum. Här har Alba med sig saker på V. Idén till detta hittade vi på www.oppetklassrum.se .

På skolan har vi gjort ämnesplaner i ibland annat SO, NO, bild och teknik för att följa en röd tråd från åk 1-3 och åk 4-6 och få en överblick över vad eleverna ska få med sig. För oss är det viktigt och värdefullt att försöka samplanera så mycket vi kan. Nu i åk 1 så har vi gjort grovplaneringar utifrån ämnesplanerna så att vi lätt vet vilket område som kommer härnäst. Vi gör sedan lektionsplaneringar för varje område som utgår från vår pedagogiska planering. Alla dessa gemensamma dokument lägger vi på OneDrive så att vi tre lärare kommer åt dem både på jobbet eller om vi behöver dem hemma på vår förtroendetid. Här lägger vi också tips, material, t ex Grej of the day (GOTD) eller annat som vi kan behöva alla tre.

I början av terminen så la vi schema tillsammans för våra tre klasser utifrån timplanen så att vi kunde pricka in spegellektioner och få in halvklasser när eleverna blandas mellan klasserna för idrott. Ibland läser vi mer tematiskt och då lägger om lite i våra scheman. Vi har även valt att läsa NO och SO i block för att kunna planera bättre lektioner och fokusera på en sak i taget.

Har olika ansvarsområden

Vi har olika ansvarsområden för att kunna jobba effektivt och spara tid men vi pratar alltid ihop oss först inför varje område som påbörjas i de olika ämnen vi läser. En av oss ansvarar för No en annan för So osv. Det innebär att man bland annat skriver Pedagogiska planeringen och har ögonen öppna för sådant man t ex hittar på social medier eller websidor som kan passa områden vi läser framöver. Men vi hjälps åt att hitta tips och idéer och delar med oss mycket till varandra även av övriga saker som extra material eller värdegrundsarbete. Om någon av oss tre är sjuka eller vabbar så är det lätt att veta vad som är planerat och var allt material finns.

Vi lärare i åk 1 ses på måndagar och planerar veckan och delar upp arbetsuppgifter mellan oss. I år har vi alla tre möjligheten att lägga delar av vår förtroendetid på skolan tillsammans och vi upplever att det sparar tid istället för att vi enskilt planerar lektioner på varsitt håll. Det gör vi ett par timmar i veckan när det passar. Sedan lägger vi vår personliga lärartouch på lektionerna utifrån vem vi är som lärare och hur elevgruppen ser ut. Om en av oss genomfört en lektion innan de andra så brukar vi försöka reflektera över det som gick bra och det man kan behöva tänka på. Vi försöker att ha roligt ihop, skrattar, ser möjligheter och lösningar men stöttar också varandra i svårare saker och är bollplank.

Gemensamma föräldramöten

Vi upplever alla tre att vi har högt i tak och vågar säga vad vi tycker och tänker och reflektera över våra arbetssätt och om vi behöver justera längs vägen. Vi upplever att vi jobbar i ett team vilket gör att vi inte känner oss ensamma i detta komplexa yrke. Klasserna gör samma utflykter och andra aktiviteter. Vi har även föräldramöten gemensamt för hela åk 1. Vi i åk 1 samarbetar vid utvecklingssamtal för att kunna genomföra samtalen mestadels på dagtid och har också ett bra samarbete med våra fritidspedagoger i åk 1. Alla vi tre har lärarinstagramkonto och vi följer varandra och kan inspireras eller reflektera över det som genomförs i klassrummen.

 Missa inte våra tips sist i inlägget!

/Åk 1 på Brunnsskolan: Emma Carlström, Johanna Preuss och Lina Persson

@kunskap_gladje_trygghet

@preussans_klassrum

@linas.klassrum

Våra bästa tips på webbsidor, appar och inspiration:

www.bildstod.se

www.elevspel.se

www.lararhjalpen.se

www.krokotak.se

www.urplay.se

www.sli.se

www.inlasningstjanst.se

www.bamse.se

www.frokenanna.com – finns även på FB och Instagram

www.superhjalparna.se - finns även på FB och Instagram

www.tobiasklassrum.wordpress.com – finns även på Instagram

www.mittlillaklassrum.weebly.com - finns även på FB

www.oppetklassrum.se – finns även på Instagram

www.ulricaelisson.se -finns även på Instagram

https://annasinstruktionsbok.wordpress.com/

Instagram

@sonjaskreativakaos

@lararenellybonner

@lindas.klassrum

@fyranyalarare

@cooltmedkunskap

@magisternordstrom

@barnboksfamiljen

@logopedjulia

@kunskapsrummet

@vara.sma.klassrum

Flera bra Instagramföljartips finns hos www.frokenanna.com på skolkontolistan.

Kostar

www.skolplus.se

www.filmochskola.se

LetterSchool ABC – app

SMART Notebook

Senast uppdaterad:

Publicerad: