Den magiska och roliga matematiken

Barn tittar på ljusskuggor

Förskolans läroplan och Örebro kommuns prioriterade mål är tydliga i vikten av att förskolan arbetar och utvecklar barns matematikförståelse.

Det finns många meningsfulla sammanhang i förskolan där vi pedagoger lätt kan synliggöra matematiken om vi är medvetna om var, när och hur vi ska uppmärksamma barnen på begrepp, sammanhang, problemlösningar och glädjen med matematiken.

Vi på Fåraherden lägger stor vikt vid just glädjen i matematiken! Lusten att vilja se och utveckla sina tankar för läge, riktning, antal, former, ordning, tal, tid och förändring i för barnen intressanta situationer.

Klosstorn

Matematik hör ihop med kommunikation och vi gör det roligt genom att göra ämnet konkret tillsammans!

Vi startade en fördjupning i detta arbete under våren 2016 och upptäckte med tiden hur barnen efter ett tag började se matematik i spontana situationer under dagen och hur gärna de ville prata om upptäckterna med oss och varandra. De hade framför allt upptäckt skillnader, ordning och sammanhang. ”Jag är fem år! Därför är jag längre än dig Olle! Du är bara tre! ( Vi hade en diskussion sedan kring varför fröken Jenny som är yngre än fröken Anna-Maj ändå var längre. Intressant och lärande på ett annat område)

En annan reflektion från barnen var att: ”Det behövs många klossar för att det ska bli ett mönster på huset och för att det ska bli stort”, eller en reflektion kring att storlek 26 passar nästan alla barn på fåret.

Barnen började använda matematiska begrepp i samtal mellan varandra. En del barn var noga med att påpeka sammanhang i bygg/konstruktion för att få det stabilt mm.

Flaskor i storleksordning

Så här arbetade vi:

Genom att skapa egna sagor, använda ljus och skuggor, dramatisera, använda massor av skor, spela fotboll och göra egna planer och lag, spela utebowling och mäta hur långt vi kan hoppa……, spelar det någon roll om man har långa eller korta ben? Hur många hopp blir det för en liten person kontra en vuxen osv.

Arbetet har varit och är stort i detta projekt. Vi delar en liten del här på bloggen. Fåraherden medverkar på Örebro kommuns kvalitetskonferens i oktober, där vi visar och berättar mer om projektet.

Bra ingångar som vi använt oss av:

  • Erbjud ett rikt material som är utforskande och föränderligt.
  • Organisera barnen i små grupper/ge utrymme.
  • Börja med addition. (Barn har stor erfarenhet av att dela saker)
  • Börja med siffran 5 ( Barn kan ofta förstå antalet fem utan att räkna till fem. Handens fingrar har de sett många gånger)
  • Använd barns fantasi och egna problemlösningar
  Barn leker med pinnar
  • Utgå ifrån där barnen befinner sig och kan här och nu. Vilken förståelse för matematik kan finnas just nu? Varannan vecka hos mamma-pappa? Hur ser familjen ut? Bor de i ett högt hus? Hur många våningar? Kan vi bygga det? En cykel…, oj vilka matematiska möjligheter.mm
  • Använd riktiga matematiska begrepp i samtalen.
  • Viktigt att få med alla barn utifrån sin förmåga. Gör utmaningar och ställ frågor så att alla kan vara med. Exempelvis: - Vilka saker finns det fler än tre av i det här rummet? ( Här har alla tid att fundera och vara med. Hade vi istället ställt frågan så här: - Hur många fönster finns i det här rummet; så hade vi bara gjort det möjligt för vissa barn att hinna ge ”rätt” svar. De andra hade gett upp utmaningen och känt ett misslyckande.

   

  /Jenny Lindahl, utvecklingsledare på Fåraherdens förskola i Örebro

  Senast uppdaterad:

  Publicerad: