Vi gör världen bättre! Hållbar utveckling i förskolan

Verkligheten möter barns fantasi och problemlösningar utvecklas. Ett projekt med åtta barn mellan 4-5 år som löper över två terminer, 2017/2018

Syftet med projektet:

Vi vill påverka barnens vilja och inställning till att visa ansvar, respekt och empati för en plats i naturen/samhället, som betyder mycket för dem.

Genom att undersöka, samtala och upptäcka "livet" vid platsen i relation till barnens känsla och glädje, tror vi att vi kan skapa förståelse för att det går att påverka hela världens liv med omsorg och empati för allas rätt till välbefinnande.

Metod:

Varje vecka besöker vi en speciell plats i barnens närmiljö, ”träsket”. Barnen undersöker, observerar, känner och funderar över förändringar över tid på platsen. Vi observerar växter, färger, former, mönster och lukter. De upptäcker djur och funderar över hur de lever och hur vi människor lever. Vi pedagoger är medforskare och hjälper barnen i sina tankar och reflektioner genom eget deltagande och ställer utmanande frågor. Vi använder ”hundra språk” för att varje barn ska kunna komma till sin rätt och förstå sammanhang.

De ritar av miljön/objekt, bygger, målar, dansar, forskar i böcker och på nätet. Här faller barnens teorier på plats, utmanas och utvecklas. Barnens fantasier går i riktning mot fakta och förståelse för hur vi kan hitta ”riktiga” lösningar.

Grodan mår nog inte så bra av klubborna på Coop, de behöver flugor, skalbaggar, spindlar och andra småkryp för att må bra i magen.

Som pedagog uppmärksammar jag barnen på det vackra! Färger och former på det vi ser. Estetiken är viktig och gör oss glada-Den ska vi behålla och förbättra.

Genom återkoppling och reflektion varje vecka i gruppen, så testar vi lösningar på hur vi kan skydda djuren och naturen mot faror. Genom att projicera verkliga bilder från platsen på väggen, eller på golvet så skapar barnen kreativa lösningar på åtgärder för att skydda djur och natur. De använder sig själva i denna dimension och tänker utifrån vad de behöver för att ha roligt,vara trygga och säkra.

En ”reflektions- och skaparplats” finns hela tiden tillgänglig vid barnens dokumentationsplats för projektet. Här möts alla barn och lär av varandra.

Vi har gjort hus till grodan, broar, staket och en skylt där det står: Här får inga bilar åka. I vår ska vi plantera blommor vid träsket.

Vi måste ta reda på om vattnet är friskt! Annars dör djuren! Vattenprover och experiment gör vi tillsammans. Vi tittar på enkla filmer om vattnets kretslopp och hur plast och annat skräp förgiftar djur och natur. De lär sig känna igen farliga medel utifrån varningssymboler.

Barnen visar ett stort intresse för grodan som vi hittade i träsket, så vi forskar kring grodor i sverige. Bildutvecklingen och kunskaperna dokumenteras över tid, så att barnen kan följa sitt lärande. Barnen ser och upptäcker att deras tankar från början har fått nya tankar och förståelse för hur naturen ”hänger ihop” med oss människor.

Grodorna har en massa kompisar att leka med, det skulle ju vara tråkigt om man inte hade kompisar

Barnen börjar koppla ihop djurens och naturens rättigheter till skydd, mot förståelsen för att alla människor inte har det så bra.

En gång såg jag och mamma och pappa en tant som grillade här i buskarna. Hon sov i utsiktstornet där borta.

Ja, och jag har sett tiggare, de har inte heller pengar till mat och ett hus.

Samtalen och funderingarna leder barnen mot stor empati och omtanke för allt levande. Vi ser resultat i barngruppen i deras förhållningsätt till varandra. Hjälpsamhet och nyfikenhet för varandra är större nu. Barnen leker många tillsammans. Inget barn är ”utanför”. Olikheter ses som en möjlighet till eget lärande.

Allt skräp i naturen plockas flitigt bort och kastas utan att vi sagt till dem. Katten som alltid kommer på besök vårdas fint och ömt. De funderar på hur den har det o.s.v.

Jag känner att detta projekt är livsviktigt och behöver vara en grund för arbetet i förskolan i dag. Detta projekt är inte klart, utan fortsätter ett par månader till. Blommor ska planteras och broar ska fixas vid träsket. Skylten, med texten Här får inga bilar åka, som de satt upp tidigare ska göras om, för den gick sönder i snön. Det kommer bli nya färger i miljön nu och vid barnens träsk. Förändringen av naturen från september till juni är stor och blir synlig i dokumentationen. Djurens och naturens förutsättningar ger känslor för ett gemensamt ansvar för varandra och den värld vi lever i.

Kolla! Kärlek överallt!

/ Jenny Lindahl, Förskollärare/utvecklingsledare vid Fåraherdens förskola, Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: