"Inte mitt jäkla ansvarsområde!"

I jultider, stresstider och någon annans ansvarstider, så blir vi lätt trötta på varandra. Hur kan vi organisera för julfrid, återhämtningstider och glädje för en verksamhet vi är stolta över? Hur möts vi efter ledigheterna igen och ser framåt med brinnande energi? De flesta håller nog med om att vi som arbetar tillsammans, pedagoger och barn, vill ha en fantastisk verksamhet med tydliga mål och en hållbar arbetssituation. Här vill jag dela med mig av Fåraherdens förskolas arbetssätt och iver att ha goda relationer och verksamhet som vi kan glädjas åt och må bra i.

För det är just detta som ger resultat för oss! -Bra relationer, kompetens och hållbar arbetsmiljö. Hacka inte på kollegan när det känns frustrerande, fråga istället hur ni kan lösa det här jobbiga just nu. Be om hjälp. Vi är ju varandras arbetsmiljö. Säg förlåt om det behövs. Alla har rätt att må bra på jobbet. Kan vi lösa konflikter mellan barn så kan vi lösa konflikter mellan varandra.

Vi är inte en familj -Vi är en verksamhet. Här finns inget godtyckande, härskande eller revir. Vi har ett system som fungerar där vi har tagit alla beslut som rör verksamheten efter gemensamma reflektioner. Förslag som uppkommer relateras mot måluppfyllelse. Alla mål är redan väl förankrade hos laget och är mål som vi vill ha och är stolta över.

Vi som arbetar på Fåraherden är förskollärare, barnskötare och ibland outbildade vikarier. Alla är viktiga i sitt arbete och bidrar mot de gemensamma målen vi har. Vi har olika arbetsbeskrivningar och känner stolthet utifrån det gemensamma arbetet vi gör. Alla vet att vi har olika ansvar utifrån skollag och läroplaner. Den här tydligheten ger trygghet och ro. Värt att arbeta för.

Innan jul så signalerade en kollega att hon kände sig utmattad av vikariebristen och frånvaro av ordinarie personal. Vi kom på lösningar som gav både kvalité till barnen och återhämtning för oss pedagoger. Två eftermiddagar i veckan hade vi en julfilm (Astrid Lindgrens sagor) där julen skulle firas. Vi hade reflektion i samband med filmen tillsammans med barnen. Olikheter, ansvar och empati blev tydligt och det passade bra i vårt värdegrundsarbete. Egentligen är vi sparsamma med filmvisning på förskolan, men detta blev ett väl genomtänkt syfte som stämde överens med de mål vi har.

För övrigt samarbetar vi med en avdelning till. På onsdagar har vi en gemensam sång, instrument och rytmik samling med alla barn. Här får de två pedagoger som kom tidigast till förskolan paus.

Vi vet att det inte är arbetet i sig som gör oss sjuka, det är brist på återhämtning som gör oss sjuka.

Ett annat förslag för att minska arbetsanhopningarna är att erbjuda spontana möten med föräldrar vid behov på höstterminen och ett kortare uppföljningssamtal med bara de nya familjerna. De ”stora” utvecklingssamtalet lägger vi i början av våren.

För att vi ska kunna ha olika ansvarsuppdrag och områden, så har vi arbetstidscheman. Det är lätt att se vad vi gör varje dag och se om det är rimligt för de förutsättningarna vi fått för uppdraget. Tillsammans med chef har vi bra samtal och gör riskinventeringar utifrån de områden som vi inventerat som ”stress områden”. Sedan gör vi en plan för att komma tillrätta med ohälsa. Det har gett resultat.

Varje månad på arbetsplatsträffen följer vi upp hur arbetsmiljöarbetet går. Alla vi som arbetar i förskolan har i perioder olika förutsättningar att må bra på jobbet. Vi tar hänsyn till var och en, så vi orkar med och vill ha vårt eget ansvarsområde.

Om ni vill läsa om hela organisationen så gå tillbaka i detta bloggspår, då jag skrivit om detta tidigare.

Ha det gott och ta hand om varandra!

Jenny Lindahl, Utvecklingsledare Fåraherdens Förskola, Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: