Gymnasiebibliotekens hemsida utökar tillgängligheten i coronatider

I en serie artiklar kommer vi att belysa hur förskolor och skolor hanterar olika problem och utmaningar som uppkommer till följd av den pågående pandemin. Först ut: Gymnasiebiblioteken och deras webbsida.

Sedan sex år tillbaka driver biblioteken på Örebro kommuns gymnasieskolor en gemensam webbsida. Förutom att administrera boklån och få tips om ny spännande läsning kan eleverna här genom olika guider, databaser och länksamlingar få stöd i skolarbetet. Vi fick en pratstund med tre av bibliotekarierna som är involverade i arbetet med sidan: Marit Hammarland och Åsa Norlund på Tullängsgymnasiet samt Maja Edberg på Karolinska gymnasiet.

I bild: Bibliotekarierna Marit Hammarland och Åsa Norlund på Tullängsgymnasiet samt Maja Edberg på Karolinska gymnasiet.

Har ni anpassat sidan på något särskilt sätt i samband med det rådande pandemiläget?

– Ja, vi har tillgängliggjort alla databaser så att eleverna nu kan arbeta med dem hemifrån. Det har varit en del ’mek’ men nu är allt fixat, säger Åsa Norlund.

Det handlar exempelvis om Nationalencyklopedin, Britannica, Landguiden, Science in Context och Artikelsök, som eleverna tidigare endast kunde komma åt när de var uppkopplade mot skolornas nätverk.

Nu går det alltså att nå dem även på distans. Men i vissa fall behöver eleverna gå vägen genom ItsLearning för att det ska fungera. Detta för att vissa leverantörer inte tillåter inloggning direkt från gymnasiebibliotekens öppna webbsida.

– Men då har vi istället ordnat så att eleverna kan få åtkomst till dem via lärplattformen, förklarar Maja Edberg.

”Vi vill vara tillgängliga”

Gymnasieskolornas bibliotek håller öppet som vanligt trots att eleverna, med undantag för elever i gymnasiesärskolan, just nu studerar hemifrån.

– Vi vill vara tillgängliga i den form som eleverna behöver. Än så länge har det mestadels varit via mejl men vi jobbar ju fortfarande och finns tillgängliga här för eleverna, säger Åsa Norlund.

– Ja, och boklån fixar vi ju även nu. Vi skickar böcker om det är så och vi har haft återlämning genom fönstret. Allting löser sig! Det är bara att man kontaktar oss, säger Marit Hammarland.

– Vi får vara superflexibla hela tiden, vilket är en utmaning men också roligt eftersom vi samtidigt utvecklar verksamheten och hittar nya lösningar, säger Åsa.

Maja Edberg:
– Fler elever har börjat kontakta mig digitalt. De har börjat förstå att det också funkar, att biblioteket inte bara är en fysisk plats utan att man kan skriva och ställa frågor oavsett var man befinner sig. Det tror jag har blivit mer tydligt nu.

Maja tillägger att bibliotekarierna fortfarande håller olika föreläsningar och genomgångar för eleverna, fast då precis som för lärarna, på Teams.

Finns det något som har uppkommit av den här situationen som ni vill fortsätta att utveckla?

– Att spela in oss själva med boktips, svarar Marit.

– Det gjorde vi en gång i samband med att vi var dubbelbokade och det har vi nu spunnit vidare på, säger Åsa.

Upplever ni att det är något som har varit extra svårt att lösa under pandemin?

– Det svåraste har varit de korta varslen, säger Maja Edberg och fortsätter:

– Det blev panik med vissa saker i våras, som att flera klasser skulle komma och låna böcker. Det var till exempel lite stressigt att hjälpa åtta klasser på en och samma dag. Men det gick ju.

Marit Hammarland:
– Sedan har vi lugnat eleverna med att de får lämna tillbaka böckerna när de kan. Vi kommer inte att skicka ut några påminnelser eller räkningar under den här tiden. Vi har förståelse. Det har vi varit noga med.

Främjar det kollegiala samarbetet

Alla bibliotekarier på kommunens gymnasieskolor är engagerade i arbetet med webbsidan, ett samarbete som de själva värderar högt.

Åsa Norlund:
– Vi är ju ganska utsatta organisationer. De flesta av oss sitter ensamma, så det här att samarbeta mellan skolorna är fantastiskt! Dels får vi tillgång till massor av fler böcker, vi skickar ju böcker mellan oss, och dessutom stärker vi varandra. Vi hör av oss till varandra med tips och tricks och använder den här sidan som verktyg gemensamt.

Det är Maja Edberg tillsammans med Ale (Anna-Lena) Edlund på Rudbecksgymnasiet som anvarar för att publicera på sidan – tillsammans sköter de alla uppdateringar och ser till att informationen på sidan är korrekt.

Avslutningsvis, finns det något annat som är nytt på sidan och som ni vill tipsa lärarna om? Kanske någon funktion som inte alla har upptäckt än?

– I vår bokblogg Bokpärlan taggar vi olika TEMAN och det kan vara till hjälp när man vill lyfta ett specifikt ämne i undervisningen. Det kan även vara användbart för lärare i grundskolan som inte har tillgång till några bibliotekarier, säger Marit Hammarland.

– Precis! Vår sida ligger ju öppen, så skolor som inte har något bibliotek kan ju faktiskt använda det vi har byggt upp här, tipsar Maja Edberg.

Hon avslutar:
– Precis som lärarna har sina ämneskunskaper är ju vår ämneskunskap information. Man kan lätt tänka att ’eleverna kan googla lite själva’ men det är något som de faktiskt inte kan särskilt bra. Så det kan behövas hjälp och stöd och då är det bra för lärarna att tänka på att vi faktiskt finns, så att man tar hjälp av oss och den här sidan.

Pedagog Örebro tackar för pratstunden och önskar gymnasiebibliotekarierna fortsatt lycka till med utvecklingsarbetet.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: