Hållbarhetsdagar med fokus på förändring tillsammans

Hållbarhetsdagarna genomförs på Karolinska gymnasiet för andra året. Under två dagar får Naturvetenskapsprogrammets elever fördjupa sig i de globala hållbarhetsmålen.

Ingegerd Wernersson, Camilla Andersson och Stefan Törnblom ansvarar för hållbarhetsdagarna i årskurs 3

Under hållbarhetsdagarna får eleverna fördjupa sig i de globala hållbarhetsmålen. Fokus ligger bland annat på klimatpsykologi och Inner Development Goals (IDG), som handlar om den inre utvecklingen och hur den är en förutsättning för att uppnå de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Föreläsningar och studiebesök varvas med grupparbeten under dagarna.

– Vi har de globala målen som grund för dagarna, men lägger till ytterligare ett skikt för att förstå hur vi människor reagerar på förändring och vad som behövs för att vi ska välkomna förändring, berättar Stefan Törnblom, lärare vid Naturvetenskapsprogrammet på Karolinska gymnasiet.

Alla elever på naturvetenskapsprogrammet deltar

Årskurserna har olika inriktningar på sitt arbete. Eleverna i årskurs 1 och 2 fokuserar på kemi, vattenrening, biologi, fysik och energi. Eleverna i årskurs 3 väljer mellan sex teman i sina arbeten: Klimatpsykologi, Inner Development Goals, koppling till naturen, förändring, tillsammans samt demokrati och civil olydnad.

Föreläsningar med klimatpsykolog Kata Nyhlén och Lotta Adelstål från Den globala skolan, ligger till grund och är en utgångspunkt för arbetet. Sedan ska eleverna i grupp göra ett bidrag till en utställning som ska visas på skolan och på Stadsbiblioteket.

Målet är att eleverna tillsammans ska visa handlingskraft i hållbarhetsfrågor och visa vilja att påverka och förändra. Arbetet ska presenteras i utställningen men en viktigt aspekt är också att eleverna ska pröva sin förmåga att förändra och påverka bland annat genom att kontakta organisationer, företag/kommun/region för att få fram sitt budskap.

Att arbetet sker tillsammans i grupp är en nyckel, enligt Stefan Törnblom:

– Arbetet i gruppen ska upplevas som en positiv känsla, att eleverna tillsammans kommer fram till lösningar. Det är centralt att gruppen tillsammans tar itu med dessa frågor och ger en kraft kring budskapet man vill förmedla.

Tillsammans kan vi få till beteendeförändringar

Just att arbeta tillsammans för att få till en förändring inom klimatområdet är en av föreläsaren Kata Nyléns budskap till eleverna. Hon menar att det är tillsammans vi kan få till beteendeförändringar och skapa ett hållbart engagemang. Individuella förändringar som till exempel att sopstortera, leder inte till tillräckligt stark effekt på klimatet och kan föda känslor av ensamhet och hopplöshet. Kan vi istället agera tillsammans kan vi lättare få till förändringar och fokusera på storskaliga förändringar som ger skillnad på riktigt.

Tillsammans-budskapet var också något som eleverna tog till sig. Vi träffar eleverna Seth Söderström, Isabel Eidenklint, Ruben Roman och Jacob Glamsjö:

Seth Söderström, Isabel Eidenklint, Ruben Roman och Jacob Glamsjö

– Jättebra att det togs upp. Jag känner att det är jätteviktigt att skapa en gemensam front och tillsammans visa handlingskraft i dessa frågor. Hon slog huvudet på spiken tycket jag, säger Ruben Roman.

– Det känns verkligen hoppfullt efter föreläsningen. Tillsammans har vi en handlingskraft och kan skapa en drivkraft framåt i dessa frågor, menar Seth Söderström.

Tre av eleverna arbetar redan med ett gymnasiearbete kring klimatpsykologi med inriktning mot utbildning. Frågorna som tas upp under hållbarhetsdagarna är välkända och eleverna är väl insatta i dessa frågor. Däremot uppskattar de att de får ta del av andra perspektiv på ämnet.

– Jag fick mycket nya infallsvinklar och känner hopp framåt, säger Seth Söderström.

Lämna plats för känslorna

Kata Nyhlén

Just hopp kring klimatet är annars något många ungdomar runt om i världen saknar. Många är oroliga och enligt en stor internationell studie från 2021 har så många som åtta av tio ungdomar klimatångest och 3 av 4 känner sig oroliga för framtiden.

Klimatångest är en rimlig och sund reaktion, enligt Kata Nyhlén.

Hennes budskap till eleverna är att lämna plats för känslorna i klimatfrågorna. Känslor är aldrig fel, vi ska tillåta dom men lagom mycket så de inte slår i taket. Det gäller att omsätta känslorna i en fungerande handling tillsammans med andra – det kan lindra klimatångesten.

Utställningen av elevernas arbete kommer visas på skolan vecka 46, på Stadsbiblioteket vecka 48 och på öppet hus 29 november.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: