Flydde krigets Ukraina – hittat framtidstro på gymnasiet i Örebro

Rudbecksgymnasiet har tagit emot flera elever som flytt från krigets Ukraina. På IB-programmet (International Baccalaureate) sker undervisningen på engelska och tid och nivå i utbildningen kan anpassas, något som passat dessa elever, med god skolbakgrund och stark motivation till vidare studier, som handen i handsken.

Kyrylo, Daria, Denys, Yaroslav och Vasyl framför Rudbecksgymnasiets entré.

Vi träffar fem ungdomar som alla är mellan 16-18 år: Kyrylo, Daria, Denys, Yaroslav och Vasyl.

Alla har flytt från krigets Ukraina och pluggar idag på IB-programmet på Rudbecksgymnasiet. Vi får ta del av gripande berättelser om hur de flytt sitt hemland, hur de saknar släkt och vänner samt hur deras hemstäder är sönderbombade. Det finns inte mycket att återvända till och deras framtid i Sverige är dessutom osäker. Trots detta visar eleverna på stor motivation och driv för lärande och förmedlar en framtidstro. En bidragande orsak till detta är IB-programmet, där både tid och nivå kan anpassas till deras förutsättningar och där en bra grund ges för fortsatta studier på universitetsnivå, både nationellt och internationellt.

Samtalet sker på svenska

Samtalet med eleverna sker på svenska trots att de bara varit i Sverige mellan 1-2 år och att undervisningen på IB sker på engelska. Det finns en stark motivation att lära sig svenska, lära sig mer om Sverige som land och att komma in i olika gemenskaper.

– Vi vill kunna stanna här och skaffa oss en bra utbildning inför framtiden. Vi är alla därför väldigt motiverade till studierna här och att lära sig svenska och komma in i den svenska kulturen, berättar Daria och får nickar från sina kompisar.

– Det är viktigt att lära sig språket och komma in i samhället. Jag spelar till exempel basket och schack och det underlättar för att lära sig språk och kultur. Vi besöker också Röda korset och går kurser på ABF, berättar Vasyl.

Kan läsa programmet på två år

Några av ungdomarna har en sådan skolbakgrund att de klarar att läsa programmet på två år. Språkintroduktion (SPRI) där lära svenska varit främsta fokus, har bytts mot undervisning på engelska på IB. Programmet har en egen antagning för elever som flyttar till Sverige av någon anledning och för elever som varit i Sverige kort tid men har en god skolbakgrund men som inte riktigt behärskar det svenska språket.

– Den här lösningen fungerar perfekt för dessa elever. På IB kan vi möta eleverna på deras nivå och ge dem en högkvalitativ utbildning på mindre tid. Vi har under åren arbetat upp relationen och kännedomen om IB med grundskolor, Perrongen (kommunens mottagningsenhet) , SPRI (språkintroduktion) och IM (introduktionsprogrammet), säger Marcus Boljang, rektor.

Engelska är vardagsspråket

Engelska är vardagsspråket på programmet och skolan trycker mycket på att det är engelska som ska pratas på lektioner och raster. På det sättet har det varit lättare att komma in i gruppen och bli en del av den.

– Alla har varit hjälpsamma och det har varit lätt att få vänner, berättar Denys.

Samtalet med eleverna kan alltså föras på svenska. Verkligen imponerande efter den korta tid de haft i Sverige och med tanke på att skolspråket är engelska. De upplever att en hel del ord i engelskan liknar svenska och och att de kan få hjälp därifrån. Svenskan är svår, framför allt ord som ser lika ut men har olika betydelse.

Osäker framtid i Sverige

Alla hoppas på en framtid på högskola/universitet i första hand i Sverige men eleverna nämner också möjligheter till studier i andra länder. Framtiden i Sverige är dock osäker. Regeringen har gjort undantag för befolkning som är drabbade av kriget. Hur det kommer att se ut med uppehållstillstånd framöver vet ingen i dagsläget.

– Man får ju verkligen helt andra perspektiv med tanke på vad dessa ungdomar varit med om och deras osäkra situation. Deras motivation till studier, språk och framtidsvisioner är fantastisk, speciellt med tanke på det. Jag är glad att vi har möjligheten att möta dessa elever genom IB-programmet och att de kommit in så bra i verksamheten. De är en väldig tillgång på vår skola, avslutar Marcus Boljang.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: