Virginska gymnasiet fick ta emot fin utmärkelse

Under stort jubel fick Handel och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet motta kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2019.

Rektor Anna Karin Anfelt håller tacktal efter att fått priset av Skolverkets GM Peter Fredriksson

Rektor Anna Karin Anfelt och personalen vid de båda programmen var på plats för prisutdelningen vid konferensen Bättre skola i Upplands Väsby. Bakom priset som bästa skola 2019, ligger ett hårt, systematiskt och långsiktigt jobb som nu alltså uppmärksammas på riksnivå.

Enligt SIQ (som står bakom utmärkelsen) tilldelas de båda programmen vid Virginska gymnasiet priset för deras starka kvalitetskultur och systematiska förbättringsarbete. Ett starkt fokus på helheten finns, där elever, vårdnadshavare och övriga aktörer ständigt involveras i ett pågående utvecklingsarbete för att nå högt ställda mål. Andra saker som lyfts fram i Virginskas arbetssätt är:

  • Goda resultat för både elever och medarbetare
  • Tydliga strategier och arbetssätt för att tillmötesgå elevernas förväntningar att nå yrkesexamen, samt att eleverna känner trygghet i sin utbildning
  • Ett coachande arbetssätt
  • Ett nära samarbete med framtida arbetsgivare
  • Att medarbetarna involveras på ett enastående sätt.

Huvudsyftet med priset är få fram förebilder som inspirerar andra – något som de båda programmen vid Virginska gymnasiet verkligen lyckats med. Rektor Anna Karin Anfelt lyfte fram sina fantastiska medarbetare i tacktalet, som du kan se i filmen här ovan.

Vi gratulerar hela gänget på Virginska till den fina utmärkelsen!

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: