Utbyte ger perspektiv

Vägskylt

Yrkesgymnasiet Örebro deltar inom ramen för Athena partnerskap i ett treårigt utbyte med hotell- och turismprogrammet på Srednja Turisticka Skola, Belgrad. Detta är ett projekt som har till syfte att öka förståelsen mellan kulturer och ge eleverna på hotell- och turistprogrammet fördjupade kunskaper inom sitt yrkesområde. Eleverna kan genom detta samarbete tillgodoräkna sig kunskaper inom turism, värdskap, resmål, guidning, reseledning samt service och bemötande. 

Vi reste till Belgrad i november och mötte där elever och lärare som går på en hotell- och restaurangskola i Serbien. Tillsammans har eleverna arbetat med att samla information om respektive land. Denna information har sedan sammanställts till en broschyr som visades upp på UF-mässan i Örebro i mars.

De serbiska ungdomarna och lärarna var då i Örebro, bland annat för att delta på mässan, men också för att de svenska ungdomarna skulle visa dem vad som finns att göra som ung turist i Sverige. Det blev ett digert schema med besök på diverse platser runt om i Mellansverige.

Eleverna har efter detta utbyte erhållit värdefull kunskap och skapat nya kontakter med eleverna från vår partnerskola. Många av de svenska eleverna upplever att deras engelska har förbättrats då de fått använda språket ”på riktigt”. Eleverna har under och efter resan reflekterat och många gånger omtalat resan och besöket som väldigt givande. De har då främst menat att de har lärt sig mycket om skillnaderna gällande kulturella företeelser, men också skillnader på skol- och samhällsnivå.

Förutom att eleverna har uppnått flera kursmål inom yrkesprogrammet Hotell och Turism, så har de också fått chansen att uppnå flera personliga mål. En del har utvecklat sin sociala kompetens, medan andra har fått chansen att träna och utveckla sitt ledarskap.

Yrkesgymnasiet logga

Att göra ett Athena-utbyte innebär alltså så mycket mer än att bara ge eleverna en chans att uppnå sina kursmål. Användbar livskunskap, nya bekantskaper och ett utvidgat perspektiv och förståelse för andra kulturer och människor är en del i det partnerskap som YG Örebro har inlett och ser fram emot att fortsätta.


/ Ida Helderud, Yrkesgymnasiet i Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: