Trots stora skillnader – liknande skolutmaningar i Togo och Sverige

Vilka skolutmaningar finns i Togo och vilka likheter och skillnader finns med den svenska skolan? Marie Johansson och Annika Molin på Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro fick chansen att åka på konferens till det afrikanska landet och tog med sig massor med erfarenhet hem.

Annika Molin och Marie Johansson på Drottning Blankas Gymnasium i Örebro.

Att åka på konferens till annat land med helt andra förutsättningar och kultur kan ge otroligt mycket tillbaka. Fråga bara Marie Johansson och Annika Molin på Drottning Blankas Gymnasium i Örebro som fick chansen att under 10 dagar besöka Togo, det lilla landet I Afrika insprängt mellan Ghana och Benin och med kust ut mot Guineabikten.

– Vi hade det fantastiskt bra! Det gav så mycket som vi kan ta tillbaka till vår skola och jobba vidare med. Det var riktigt häftigt att det var så mycket utbyte och dialog under konferensen, säger Marie Johansson, specialpedagog på Drottning Blankas Gymnasium i Örebro.

Atlas är Svenska statens program för utvecklingssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka bidrag för utbyten, samarbeten, konferenser och APL utomlands. I detta fall var det genom Atlas konferens duon sökte medel till resan. Arrangerade konferensen: "The challenges of the future – children and youth in school and society" i Togo, gjorde föreningen PASEORSC i Sokodé.

Fokuserade på utmaningar i de båda skolsystemen

Konferensen fokuserade på utmaningar i de båda skolsystemen. Trots stora skillnader i kultur och förutsättningar, visade det sig att det fanns en mängd likheter mellan skolorna.

– De jobbar mycket med språkutmaningar och med frågor kring motivaton, och samma utmaningar finns ju på vår skola, säger Marie Johansson.

I skolan i Togo behöver eleverna lära sig franska, trots att många talar andra språk. Samma utmaning finns på Drottning Blankas Gymnasium i Örebro där cirka 60% av eleverna har annan bakgrund än svensk. När det gäller motivation så har skolorna i Togo utmaningar med elever där föräldrarna själva inte gått i skolan. Drottning Blankas Gymnasium har liknande utmaningar, då eleverna på yrkesprogrammen ofta inte har samma studietraditioner med sig från hemmet.

Samtidigt fanns givetvis en hel del skillnader i skolsystemen. Marie och Annika mötte klasser i Togo med upp till 80 elever. Skolan hade också betydligt mer inslag av disciplin än den svenska skolan. "Disciplin, arbete, framgång" var skolans tre ledord.

– De var samtidigt otroligt stolta över sin skola, säger Annika Molin som fått helt andra perspektiv efter resan.

– Vi har det ju så bra i Sverige. De förstår ju inte alls att vi kan ha de problem vi har i den svenska skolan, när vi har så bra förutsättningar.

– Vi skriker ofta efter mer resurser i den svenska skolan, men det handlar inte om det. Efter resan tänker man annorlunda kring det, säger Marie Johansson.

Många utmaningar är universella

Besöket i Togo visar tydligt att många utmaningar inom skolan är universella och duon har fått med sig mycket som nu ska delas med personal och elever på hemmaplan.

Marie och Annika uppmanar också både personal och elever att verkligen ta chansen att åka på utbyten, konferenser och dylikt när chansen ges. Drottning Blankas Gymnasium jobbar mycket med utlandspraktik och målet är att alla yrkeselever ska få åka utomlands under sin gymnasietid. Eleverna ska ut och få perspektiv – en viktig devis för skolan.

– Vi tror på det här ur så många olika perspektiv, säger Marie Johansson som också skickar med en passning till alla pedagoger.

– Det finns så otroligt mycket möjligheter för pedagoger. Många tycker det är krånglig att fylla i alla papper, men det är enkelt, ler hon.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Här kan du se några av Maries och Annikas bilder från resan till Togo:

Senast uppdaterad:

Publicerad: