Samla specialkompetens för att nå och lyfta alla elever

Utsikt över Kiruna

"Det är ovanligt, men om ett fordon skulle börja brinna nere i gruvan så tar vi på oss flykthuvan och rör oss neråt i gruvan, i motsatt riktning som röken stiger. Det känns konstigt, men det är det rätta att göra vid ett skarpt läge."

(Vår guide Sari instruerar och ger oss våra flykthuvor i den obligatoriska säkerhetsgenomgången innan nerfart i LKAB:s gruva i Kiruna, 2 okt 2017.)

Det är en dag på jobbet, jag har tagit en del av mina pedagogiskapris-pengar för att följa med vår APL/praktik-samordnare Rigmor Franzén Gustafsson till Kiruna för att hälsa på vår elev Gösta som gör sin APL (sitt arbetsplatsförlagda lärande) i LKABs gruva. Med det pedagogiska priset följde också ett åtagande att skriva en artikel hit till Pedagog Örebro. Jag tar då därför chansen att här och nu berätta om vår verksamhet på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet där jag nu arbetat i snart sex år, varav tre år som kvalitetsutvecklare på halvtid.

Under dessa tre år har vi systematiskt och steg för steg utvecklat vår organisation för elevernas bästa och med måluppfyllelsen i fokus. En av de största utmaningar vi mött under denna tid är att planera, organisera och genomföra APL:n/praktiken för våra elever på yrkesprogrammen/introduktionsprogrammen. En utmaning stor nog när man har elever från närområdet, men en ännu större utmaning för oss som har riksintag och har elever från hela landet.

Gösta

Idag besökte jag Gösta, som kommer från Villhelmina men som nu gör sin första "långa" praktik i LKAB:s gruva i Kiruna. Där följer han sin handledare som arbetar på ett företag som är underentreprenör till LKAB. Företaget ansvarar för underhåll av hela vägnätet i gruvan, drygt 50 mil bilväg, insprängt kors och tvärs i berget så långt ner som till ett djup av 1580 meter. Gösta går på transportprogrammet och har redan bilkörkort men ska under kommande läsår ta sitt C-kort för lastbil och drömmer om ett arbete likt det han nu får chansen att prova på under denna APL-period. Jag hade förstås kunnat ge mig iväg till någon annan av mina/våra elever också, till exempel till Linköping, Oskarshamn, Torsås, Vinslöv, Helsingborg, Enköping, Tierp eller Klövsjö. Våra elever återfinns nämligen dessa veckor runt om i hela landet på sina hemorter. Detta då vårt mål är att eleven ska, utöver sitt lärande, knyta kontakter och skapa erfarenheter som förhoppningsvis kan leda till ett arbete när de efter studenten ev. flyttar åter till sin hemkommun.

Vårt arbete med att säkra upp anskaffningen av APL/praktikplatser grundlades när vår dåvarande rektor tog beslutet att frigöra resurser till en ny roll i verksamheten, en APL-samordnare. Ett annat viktigt och strategiskt beslut var när APL-samordnaren, dåvarande schemaläggaren och våra yrkeslärare samverkade och kom fram till speciella veckor, vikta för APL/praktik som tidigt planeras och schemaläggs i verksamheten. Nu är vårt APL-upplägg för eleverna följande: En vecka i 1:an, fem veckor i 2:an och nio veckor i 3:an, det vill säga totalt 15 veckor som utgör en stor del av deras utbildning i yrkesämnena.

En ytterligare framgångsfaktor i vårt arbete med APL:n var när It's learning blev vår skolplattform och vi beslutade att jobba med elevernas dokumentation där. Nu samlas inte bara dokumentation från utvecklingssamtal och uppföljning kring hur det går i elevernas kurser där, utan varje elev har också en APL-mapp på It's learning i vilken kontaktuppgifter och omdömen sparas för en smidig och säker hantering både före, under och efter elevernas APL/praktik.

Vill du veta mera i detalj om hur vi arbetar och fördelar arbetet mellan APL:samordnare, mentorer och yrkeslärare så finns den dokumentationen nedan. Där finner du även våra blanketter och dokument som används för riskbedömning, överenskommelse, kontaktuppgifter, uppföljning mm. För att samla in dessa uppgifter från företagen runt om i Sverige så skickar vår APL-samordnare ut ett digitalt formulär (se exempel här: https://goo.gl/forms/Z4EyAETxwUCWHiH52) i vilket företagen fyller på med sina uppgifter. Snabbt och smidigt. Digitalt och säkert.

Anna-Eva och Rigmor framför ett stort däck

Så tillbaka till Gösta då och besöket hos honom i gruvan. Efter några år av samarbete med honom som hans mentor så såg jag idag i hans ögon att han hittat rätt, att han hittat sin plats och konkretiserat sina drömmar. Att jag också fått besöka en gruva, fått känna locket i öronen när vi rullade ner för serpentinvägarna i bergdjupet, möta Göstas kollegor i "kuren" och pratat viktiga kunskaper i transportyrket med Rickard, Göstas kontaktperson och ansvarig arbetsledare, ger ju mig bättre kunskap och möjligheter att möta kommande elever med drömmar och fokus på att en gång köra lastfordon, ovan eller under jord, på längden eller på tvären. Jag har samlat på mig lite ytterligare specialkompetens. För att försöka nå och lyfta alla elever även i framtiden. Jag har också förstått vikten av att säkerheten alltid måste gå först, oberoende av arbetsplats - med eller utan flykthuva.

 

/Anna-Eva Olsson, Lärare i matematik och naturkunskap, Riksgymnasiet för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språknedsättning, Tullängsgymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad: