Realgymnasiet i nya lokaler och med fullt fokus på arbetslivet

Realgymnasiet – så heter Örebros nyaste gymnasieskola. Starten skedde hösten 2020 och från och med januari 2021 håller skolan till på Aspholmen – i helt nyrenoverade lokaler.

Pernilla König, förstelärare och profillärare på Realgymnasiet

Ett lärande i verkligheten - så presenterar sig skolan i sin utbildningskatalog. Med mycket tid ute i branscherna, bra partners och kopplingar till arbetslivet i undervisningen vill man skapa en så smidig övergång från skola till arbete som möjligt.

Inriktningarna som erbjuds är: naturbruk - djurvård med profil hund eller naturbruk med profil sällskapsdjur & djursjukvård, naturbruk – hästhållning med profil ridning samt naturbruk – hästhållning men profil trav samt ProMeister fordon inom fordonsprogrammet.

Fåglar

Pernilla König är förstelärare och profillärare djur. Hon har tillsammans med eleverna börjat bygga upp en undervisningsmiljö med djur på skolan. Rum med kaniner, marsvin, hamstrar, reptiler, fiskar och fåglar finns, dock är vissa fortfarande under uppbyggnad. På hundavdelningen finns hundboxar och ett hundspa.

– En stor fördel har varit att eleverna själva har fått vara med och bygga upp de olika rummen med djur. Det blir en viktig del i deras lärprocess, berättar Pernilla König.

Utbildning på hotell

Höstens teoriundervisning har skett på ett hotell i centrala stan i väntan på att de nya lokalerna skulle bli klara. Nu i januari har inflyttning skett, dock fortfarande med en del distansundervisning på grund av pandemin.

Bild på hundboxar

En del av elevernas skolgång sker ute på företagen – i "verkligheten". Skolan har inte ett eget stall, hundgårdar eller körplaner för maskiner, utan en del av de praktiska kurserna utförs utanför skolan.

På naturbruksprogrammet har en eleverna en profildag, som genomförs på skolan i de egna djurrummen eller hos partners som exempelvis Örebro fältrittklubb och Tassa Rätt. Eleverna har även arbetsplatsförlagd utbildning en dag i veckan. På fordonsprogrammet är eleverna ute längre perioder eftersom de går lärlingsutbildning (halva tiden spenderas i skolan och halva tiden ute på ett företag).

Mathilda, mentor på Real gymansiet

Therese Wallin

Realgymnasiet satsar på heltidsmentorer som också ansvarar för kursen "personlig utveckling och externa relationer" på mentorstiden. Kursen skapades efter önskemål från branschen och syftet är att förbereda eleverna mer för arbetslivet.

– Vi går igenom tio olika moment i kursen. Eleverna tränar via realistiska exempel från arbetslivet. Det går bra och eleverna tar stora steg hela tiden, säger Therese Wallin som arbetar som mentor på Realgymnasiet.

Vill öka elevantal och bredda utbudet

I dagsläget har skolan cirka 40 elever och 11 personal men redan till hösten siktar skolan på 90 st elever. Tankar om att utöka programutbudet finns också.

– Det finns ett stort intresse för dessa utbildningar dessutom vill vi gärna starta upp natur och äventyr hos oss, berättar Pernilla König.

Inom naturbruksprogrammet finns framför allt konkurrens från Kvinnerstagymansiet som nystartar sin verksamhet till hösten med ett fördjupat samarbete med Karolinska gymnasiet. När det gäller djurvård (ej häst) är dock Realgymnasiet ensamma om att starta utbildningen i höst.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Elevutrymmen på Real gymnasiet

Elevutrymmen i de nya lokalerna på Aspholmen

Senast uppdaterad:

Publicerad: