Med ena benet i stan – så moderniseras Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet för att utbilda framtidens lantbrukare

Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet görs om. Under en längre tid har utbildningen lidit av ett lågt söktryck och nu ska den bli mer attraktiv och matcha lantbruksnäringens efterfrågan på arbetskraft.

Bilden föreställer Claudia Kraft, rektor på Kvinnerstagymnasiet.

Claudia Kraft är rektor på Kvinnerstagymnasiet.

– Det innebär bland annat att vi lägger ut delar av vår praktiska undervisning hos länets lantbrukare. På så sätt får vi till exempel tillgång till den moderna teknik som idag är en verklighet i branschen, säger Claudia Kraft, rektor på Kvinnerstagymnasiet.

Dessutom kommer eleverna som börjar hösten 2021 att läsa alla sina gymnasiegemensamma ämnen på Karolinska gymnasiet i Örebro.

Genom att förlägga delar av utbildningen på en av de populära skolorna i centrala Örebro är förhoppningen att öka programmets attraktivitet och locka nya grupper av elever att få upp ögonen för en framtidsbransch.

Detta är ett första steg när Kvinnerstagymnasiet nu tar sats inför att förnya Naturbruksprogrammet. Arbetet med att utforma en utbildning som är både attraktiv för eleverna och efterfrågad av branschen pågår för fullt med inblandade aktörer.

– Det är roligt att det finns många åsikter och ett så stort engagemang. Det behövs för att vi ska kunna leda processen framåt, säger rektorn om samarbetet hittills.

Flera saker talade för Karolinska

Det är olika parametrar som sammantaget har gjort att man väljer att förlägga de gymnasiegemensamma kurserna på just Karolinska gymnasiet, berättar Claudia Kraft.

Det handlar dels om det geografiska läget. Karolinska gymnasiet ligger på rätt sida av stan från Kvinnersta sett, dessutom ganska nära Resecentrum, vilket gör det relativt enkelt för eleverna att tas sig dit.

Det rimmar också väl med politikens och förvaltningens ambition att erbjuda både praktiska och studieförberedande program på varje gymnasieskola. I dagsläget saknas det praktiska utbildningar på Karolinska gymnasiet.

Tina Ottosson, som är gymnasiestrateg Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, påpekar att det även finns en förhoppning att närheten till Karolinska gymnasiets Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga program ska öppna upp för synergieffekter och framtida samarbeten, som exempelvis fördjupningskurser.

Det övergripande målet är att få elever som traditionellt sett inte söker sig till Naturbruksprogrammet att faktiskt hitta dit.

Claudia Kraft:
– En förhoppning är att elever som väljer Karolinska ska få upp ögonen för att man faktiskt kan läsa några valbara kurser här ute, riktade mot hästhållning eller lantbruk, och att fler då får upp ögonen för att folk faktiskt pendlar den här milen. Jag tror att det är där vi tappar många, för man vågar inte riktigt lämna stan.

Teknik- och marknadskännedom, där företagande, konsumentekonomi och konsumentkrav ingår, är inslag som lyfts fram som särskilt viktiga för framtidens lantbrukare.

– LRF:s önskemål är att vi ska försöka jobba så mycket som möjligt mot specialisering. Det är inte bara att köra en traktor i dagens läge, utan det ingår även mycket teknik och programmering, saker som inte alls fanns för 20 år sedan, säger Claudia.

För dyrt att bygga nytt

Att de programfördjupande kursernas praktiska moment förläggs till lantbruksgårdar runt om i länet har sin ekonomiska förklaring.

– Det låga söktrycket i kombination med Örebro kommuns ansträngda ekonomi tillåter inte att vi bygger en ny ladugård här på Kvinnerstagymnasiet. Det gör att vi måste tänka nytt och tänka om, säger Claudia Kraft.

Skolans befintliga ladugård har 40 år på nacken – en lång tid inte minst i ljuset av den tekniska utveckling som skett under tiden.

Lärare pendlar

De lärare som undervisar gymnasiegemensamma kurser på Kvinnerstagymnasiet kommer på sikt att ha sitt arbete förlagt till Karolinska skolan fullt ut. Under en övergångsperiod med start hösten 2021 kommer de dock att behöva alternera mellan de två skolorna. Detta för att de elever som då påbörjar årskurs 2 och 3 kommer att fullfölja alla sina kurser i Kvinnersta.

Det låter som en stor utmaning för schemaläggaren att få ihop detta?

– Ja, så kan det bli. Men tanken är att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska vistas hela dagar på Karolinska gymnasiet, för att detta ska bli görligt. Annars skulle det bli för mycket förflyttningar, säger Claudia.

Claudia kommer själv att behöva pendla mellan de två gymnasieskolorna, men det ser hon inte som något problem.

– Nej, jag tycker det här ska bil kul! Det känns bra att vi äntligen kan göra något som förhoppningsvis medför en positiv förändring.

Pedagog Örebro önskar Kvinnerstagymnasiet lycka till med det fortsatta utvecklingsarbetet!

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: