"Kärlek på det!" - prisbelönt förhållningssätt

Apple

Örebros pedagogiska pris tilldelas Andreas Liljeson med följande motivering: Du kombinerar teori och praktik på ett nyanserat sätt som gynnar utveckling. Inspirerad av TV-programmet Draknästet stödjer du unga framtida innovatörer, entreprenörer, jurister eller ekonomer i ämnet företagsekonomi. Din undervisning lär inte bara om kalkyler och organisationsteori, utan också om moraliska och etiska beslut, om livet och hur man helar ett brustet hjärta. Du skapar gemenskap som stärker elever varje lektion, varje dag och varje vecka, med din kunskap och mottot ”kärlek på det!” 

Att stå i kulisserna på den stora scenen framför Örebro slott den 12:e augusti och höra motiveringen till den utmärkelsen jag snart skulle få ta emot inför en stor publik är en stolt stund i mitt yrkesliv.

För många kan det kanske te sig konstigt att ett uttryck som ”kärlek på det!” kan komma att hamna i en för övrigt väldigt smickrande motivering till Örebros Pedagogiska pris 2015 för gymnasieskolan? Vad står det för? Är det bara en fras utan djupare mening som sägs för att skapa god stämning i klassrummet? Eller är det faktiskt så att det på väldigt många sätt symboliserar det förhållningssätt som jag och mina kollegor på Thoren Business School i Örebro anser är en absolut grundförutsättning för att kunna bedriva pedagogisk verksamhet på gymnasienivå?

Andreas Liljeson

I mötet mellan mig som pedagog och mina elever skapas förutsättningarna för ett ömsesidigt förtroende som skapar utrymmen för kreativa undervisnings- och examinationsformer och möjligheter att våga testa nya saker. Vår VD, Raja Thoren, sa till mig 2009 ”att det är viktigt att våga misslyckas för att utvecklas”. Ord som jag lever efter varje dag som pedagog. Men detta med att våga testa nytt skulle aldrig fungera om inte jag som pedagog först hade skapat ett förtroende och en relation med eleverna. Den relationen ger mig och eleverna utrymme att misslyckas utan att för den skull tappa förtroende för varandra. Att på riktigt visa att jag bryr mig om mina elever och att deras åsikter blir lyssnade på och respekterade är givna grundstenar i detta relationsskapande. Att faktiskt våga ställa frågan ”hur är det?” när du ser att en elev inte mår bra, att ta sig tid att lyssna på en elev med brustet hjärta eller lägga på minnet vad eleven har för fritidsintressen och sedan fråga om dessa eller att lyssna på elevernas önskemål kring undervisningen är viktigt! Detta har för mig kokat ner i uttrycket ”kärlek på det!”

Vilka praktiska effekter får detta då i min undervisning? Det ger mig framförallt en stor kreativ frihet att försöka skapa meningsfullhet och kopplingar till verkligheten och näringslivet för mina elever. Målet för mig är att, i enlighet med examensmålen, omsätta teori i praktik på Ekonomiprogrammet.

 

Elever TB

Eleverna ska känna att de får omsätta sina kunskaper i situationer som utmanar och utvecklar dem. För att våga kliva utanför sin trygghetszon och t.ex. ställa sig och pitcha en affärsidé, inför en jury av ”drakar” bestående av företagare, lärare och vår VD, krävs att en grundtrygghet finns. Den består av vetskapen att jag aldrig skulle utsätta dem för något jag inte tror att de klarar av och skulle det inte gå så bra man vill så är det inte hela världen. ”Draknästet” är bara ett exempel på hur den kreativa frihet vi har som pedagoger på Thoren Business School i Örebro kan ta sig uttryck. Draknästet bygger på FEK 2 där ett centralt innehåll är: Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. Eleverna fick, i grupper, ca 2 veckor på sig att ta fram en affärsidé och sedan skriva en affärsplan för den. Men för att skapa meningsfullhet och verklighetskoppling skulle de sedan presentera sin affärsidé inför en jury av ”Drakar” där möjligheten fanns att säkra ett startkapital till deras kommande UF-företag i årskurs 3. Att som deras lärare se dem kliva upp på scenen och på ett proffsigt sätt presentera det de har skapat de senaste två veckorna är ett privilegium. Alla mer eller mindre nervösa innan, men alla otroligt nöjda och stolta att de övervann den nervositeten och gjorde det ändå, efteråt. – Jag vill göra det igen!, var det många som sa.

Jag är helt övertygad om att detta tillsammans med otaliga, andra liknande, situationer gör att våra elever känner sig väl förberedda inför vad som väntar efter gymnasiet, både personligen och ämnesmässigt. Att få våra elever att gå ut genom våra dörrar efter tre år som företagsamma individer är vårt mål och det är en ära att få vara en liten del i den utvecklingen.

Kärlek på det!

 

Andreas Liljeson, förstelärare och programutvecklare på Thoren Business School, Örebro.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: