Kärleken är fri! Del 3: Föreläsningen

Föreläsare på scen

"Shit, va bra dom va!" och "Det här var ju till och med bättre än teatern" var några av de kommentarer som jag hörde i surret bland eleverna då de lämnade samlingssalen på Virginska gymnasiet efter Beston Kalefas och Emmie Särnstedts föreläsning om kultur, heder, rasism och mycket annat.

De två föreläsarna inledde sin, en och en halv timme långa, föreläsning med att försöka reda ut begreppet "Kultur". Vad är egentligen kultur? Är det våra vardagliga vanor? Hur vi beter oss? Är kulturen samma sak som samhället? Det är inte lätt att svara på, men Emmie Särnstedt menar att ingen av oss endast tillhör en kultur. Hon beskrev t.ex. sig själv både som hårdrockare och kampsportare. Kultur är med andra ord något som hela tiden förändras beroende på i vilken kontext vi befinner oss och vilka andra människor vi umgås med. Hon menar också att det är helt OK att älska vissa delar av en kultur, men att välja bort andra. För det är först när man bryter normerna i sin kultur som det går att förändra den.

Du kan ta en ungdom från skammen, men inte skammen från ungdomen!

När det gäller hederskultur menade Beston Kalefa att det inte finns någon enhetlig definition för en hederskultur. Man kan heller inte se utanpå någon att den personen lever i förtyck. Det kan finnas vissa genemsamma nämnare, men det är inget man kan se eller ta på. Det tar sig olika uttryck. Beston exemplifierade detta på flera olika sätt genom att sätta in hedern i både religions- och kulturfria kontexter. Något som är säkert är dock att de alltid bygger på konservativa perspektiv på kön och sexualitet, samt att de är patriarkala och heteronarmativa.

Vad kan man göra åt mångtusenåriga strukturer?

När man pratar om hederskulturer pratar man gärna om andras kulturer, men de finns även i Sverige. Det är något som är mycket viktigt att tänka på och att döma av elevernas ansiktsuttryck när Beston och Emmie berättade om sina egna upplevelser, så fick även de något att fundera över.

Elever kan dessutom påverka mer än de kanske själva tror och det behöver inte vara så svårt. Att behandla andra med respekt och att ta avstånd från ryktesspridning är en enkel och bra början.

Beston och Emmie kompleterade varandra väldigt bra och samtidigt som de har sina rötter i helt olika kulturer så har de så mycket gemensamt som de gärna delar med sig av. Jag hoppas att jag får fler tillfällen att höra dem prata om detta aktuella ämne.


/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: