Kärleken är fri! Del 2: Teaterföreställningen

3 Pins med texten Kärleken är fri

"Teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? handlar om individens rättighet att välja identitet och grupp-tillhörighet i relation till kärlek, familj, tradition och samhälle. Det handlar om ungas rättigheter till sin kropp, sin sexualitet och att själva få välja partner. Pjäsen berör såväl flickors som pojkars situation och perspektiv. Kärleken är ett högst universellt tema och föreställningen riktar sig till en bred publik". Så beskrivs teatern i informationsmaterialet om projektet.

Pjäsen har spelats för gymnasieelever i hela Sverige i över tre år inom Rädda barnens projekt "Kärleken är fri!?". De ansvariga kring föreställningen menar dock att det har fungerat exceptionellt bra här i Örebro eftersom projektgruppen här har gjort ett särskilt bra grundarbete bland eleverna på gymnasieskolorna. Det har t.ex. handlat om stödchattar, processamtal, korridorshäng m.m. på olika gymnasieskolor i kommunen. I Örebro har dessutom i princip alla gymnasieelever i årskurs 1 och 2 sett föreställningen. Fler än 4000 elever har därmed blivit både kulturbärare och kunskapsbärare av detta och spridningseffekten har varit mycket stor.

Den föreställning som vi på Pedagog Örebro blev inbjudna till var en av de sista som spelades upp här i Örebro. Förutom gymnasieelever var även bl.a. rektorer, förvaltningsledning och politiker inbjudna för att ta del av pjäsen denna dag.

 

Teater kring VIKTIGA frågor som kopplas samman med en interaktiv uppföljning är GULD. Vill jobba så i den ordinarie skolverksamheten med nyanlända - Åsa Lindquist, rektor, Spri

 

Föreställningen bygger till stor del på intervjuer med personer som lever i en hederskultur. Flera av historierna är skrivna av personer med egna erfarenheter. Arkan Asaad har t.ex. skrivit en scen om när han en gång besökte sina släktingar i Irak och hur han då blev bortgift med en kvinna han aldrig tidigare hade träffat. Hans drömmar att själv få välja sin partner av kärlek höll på att kosta honom livet. Melissa Delir (som egentligen heter något annat) berättar en annan gripande berättelse där hon efter många år av våld och hård kontroll i familjehederns namn tog mod till sig och flydde från sin familj.

 

Arbetet med dessa frågor är mycket viktig och måste få ha sin plats i skolan och hela samhället. Teatern tog upp och berörde verkligen, och satte fingret på det faktum att det för många människor idag inte alls är så att Kärleken är fri. Vi måste tillsammans jobba aktivt för denna fråga så att detta kan bli verklighet för alla - att Kärleken är fri! Så tack för en mycket bra och högaktuell teater! - Anna Ragnarsson Preinert, bitr.Rektor SPRI-fortsättning, Virginska gymnasiet

 

Under föreställningen fick vi möta flera olika ungdomar som alla på ett eller annat sätt utsattes för hedersförtyck. Scenerna under föreställningen växlade hela tiden mellan dessa olika berättelser och det blev stundvis lite svårt att följa med i denna väv av livsöden. Men som helhet var det dock en mycket sevärd och tänkvärd pjäs och de efterföljande diskussionerna med åskådarna lyfte hela föreställningen till ytterligare en nivå.

 

Med hjälp av teater som uttrycksform så kan man lättare angripa ett ämne som är väldigt svårt att prata om. Via teatern så får man en bättre insikt i ämnet och det berör verkligen mig som samhällsmedborgare. Genom teatern öppnar det också upp för en vidare dialog med ungdomarna i skolan. Oerhört viktigt tema som alla vi som arbetar med ungdomar måste få en bättre insikt om. - Anders Duvkär, Områdeschef Utbildning, Gymnasiet och Vuxenutbildningen, Förvaltningen för Utbildning, Försörjning och Arbete

 

I nästa inlägg kring "Kärleken är fri!" kommer vi skriva och berätta om den föreläsning med Beston Kalefa och Emmie Särnstedt som alla gymnasieelever har fått tagit del av.

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: