Kärleken är fri! Del 1: Projektet

Kärleken är fri. Foldrar och märken

Med utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inleddes 2012 ett utbildningsprojekt på Örebro kommuns gymnasieskolor under namnet "Jämställdhet och likvärdighet ger frihet". Pedagoger och elevhälsopersonal inom gymnasieskolan utbildades i frågor om våld i nära relationer och hedersförtryck. Inom det projektet utbildades, under våren 2017, även gymnasieelever kring samma ämnesområde genom Rädda barnens projekt "Kärleken är fri". Ett arbete som genomfördes med stöd av Allmänna arvsfonden i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland samt länsteatern i Örebro.

"Kärleken är fri" startade i Norrköping hösten 2014 då representanter från olika frivilligorganisationer och myndigheter samlades för att försöka hitta en gemensam metod för att arbeta tillsammans mot hedersrelaterat förtryck och våld. Projektet avslutas under våren 2017.

I Örebro har lite drygt 3500 gymnasieelever under vårterminen bl.a. sett teaterföreställningen "Kärleken är fri", lyssnat på en uppföljande föreläsning samt arbetat med frågor som är knutna till ämnet.

Tre grundprinciper

Det finns tre grundprinciper att utgå ifrån i arbetet med "Kärleken är fri":

  • Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, i skolan.
  • Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter.
  • Att arbeta utifrån Barnkonventionen, att utgå från ett rättighetsperspektiv.

Syftet har också varit att myndigheter och frivilligorganisationer i projektet informerar om deras olika ansvarsområden, vilket syftade till att ge barn och ungdomar ökat förtroende för de myndigheter och organisationer som ingick i projektet. Detta har varit viktigt för att barn och ungdomar ska våga söka hjälp.

Lektionsmaterial

Projektgruppen i Örebro har arbetat fram ett gediget arbetsmaterial med samtalsfrågor, reflektionsdilemman, övningar samt tips på länkar och media. De har även styrt upp för- och efterarbete samt uppföljningsföreläsning för de elever som sett teaterföreställningen.

Projektgruppen

I nästa inlägg kring "Kärleken är fri!" kommer vi skriva och berätta om den teaterföreställning som fungerat som ett nav genom hela projektet.

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: