Här gör gymnasieskolan och byggbranschen gemensam sak för att locka fler elever

Under hösten driver Tullängsgymnasiet tillsammans med NCC ett pilotprojekt där PRAO-elever från grundskolan under en vecka får praktisera på Tullängsgymnasiets yrkesprogram och även göra ett studiebesök på NCC:s bygge av Kulturkvarteret. Syftet är att få fler elever att söka sig till byggbranschen. Pedagog Örebro var med när några elever från Navets skola besökte byggplatsen.

Elever från Navets skola visas runt på bygget av Kulturkvarteret.

Det är bokstavligen ett digert smörgåsbord som eleverna Isak, Gustav och Robin från åk 9 på Navets skola möts av när de visas in i NCC:s sammanträdesrum i byggbarackerna på Nygatan i Örebro. Förutom frukostmackor har Fredrik Persson, som är NCC:s projektchef för bygget av Kulturkvarteret, nämligen bjudit in företrädare för ett flertal centrala branschinriktningar, däribland ventilation, VVS, el, fastighetsautomation, installationssamordning, brandskydd och arbetsledning.

Även Örebroporten, som är beställare av byggnationen, är på plats och visar hur det är tänkt att framtida besökare, med hjälp av en digital webbapplikation, ska kunna orientera sig i den cirka 15000 kvadratmeter stora byggnaden, när den väl står klar.

En bransch, många möjligheter

Efterhand som de olika representanterna redogör för sina funktioner på bygget är det en mångfasetterad bransch som framträder. Det står klart att det är många olika kompetenser som måste samverka på en modern byggarbetsplats för att resultatet ska bli bra. Alternativen är många och personalbehovet stort.

Och det är den bilden som man vill förmedla med PRAO-projektet: att den som satsar på en framtid inom byggbranschen har goda chanser till framtida jobb och många olika tänkbara karriärmöjligheter längs vägen.

– Det finns ett jättebehov av branschpersonal. Man har ju sett att det blir färre och färre sökande till byggprogrammet. Det är det som vi skulle vilja påverka, de som är på väg in, säger Fredrik Persson.

Åsa Lagerlund är rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet på Tullängsgymnasiet:

– Det handlar om kompetensförsörjning för hela branschen. Vi ser att det här är en gemensam utmaning, att fånga elever och sprida vilket fantastiskt yrke det kan vara och vilka möjligheter det kan finnas inom yrket, att det öppnar dörrar.

Hon fortsätter:

– I många fall kan man kanske känna att ett yrkesprogram stänger dörrar, att man istället vill gå ett teoretiskt program för att kunna plugga vidare. Men vi vill gärna se det tvärtom, att ett yrkesprogram öppnar fler dörrar eftersom du förutom att plugga vidare kan gå direkt ut i arbete.

Tio platser

Åsa Lagerlund berättar att idén till PRAO-projektet kom från Tullängsgymnasiets studie- och yrkesvägledare, Sandra Subraian Ekholm, som föreslog att skolan borde erbjuda grundskoleeleverna PRAO på Bygg- och anläggningsprogrammet för att kunna nå ut till nya elevgrupper.

Tidigare har grundskoleelever, precis som på andra gymnasieskolor i Örebro, kunnat få prova på att vara "Elev för en dag" på Tullängsgymnasiet, men detta är ett ambitiösare upplägg:

– Det här är mycket mer fördjupat och eleverna får en helt annan bild av programmet, förhoppningsvis, säger Åsa.

Under höstens pilotprojekt har tio elever från skolor där eleverna traditionellt sett inte brukar välja Bygg- och anläggningsprogrammet fått möjlighet till PRAO på Tullängsgymnasiet. Utöver studiebesöket på Kulturkvarteret har eleverna under fyra dagar fått praktisera inom de olika bygginriktningar som Tullängsgymnasiet erbjuder. Och förhoppningen är som sagt att detta i slutändan ska bidra till att fler kommer att söka Bygg- och anläggningsprogrammet när det blir dags att välja gymnasieinriktning.

En ny bild av branschen

En sak som slår mig under studiebesöket är att många av oss nog har en ganska ensidig och gammalmodig bild av byggbranschen, som exempelvis att det i huvudsak rör sig om fysiskt påfrestande arbetsuppgifter med tunga lyft och liknande. Riktigt så är det inte. Inte minst den snabba digitaliseringen gör att ny IT-kompetens hela tiden efterfrågas även här. Det är inte för inte som programmering är ett obligatoriskt inslag i grundskolans och gymnasiets läroplaner sedan hösten 2018.

– Vi känner från branschen sida att det är viktigt att få studievägledningarna ute på skolorna att förstå vad vi håller på med, säger Fredrik Persson. Jag tror att de också har fått en lite annan bild av vad vi gör. Det kan vara lättare att se ifall någon passar in här när man själv har en uppdaterad bild av vad det handlar om. Så där tror jag att det finns det visst tapp, mellan vad "SYV-arna" tror att vi gör och vad vi faktiskt gör, fortsätter han.

För få tjejer

En ursprunglig tanke med PRAO-projektet var att särskilt rikta sig till tjejer i åk 9, men så har det inte riktigt blivit. Även om några tjejer visserligen har deltagit är det fortfarande en klart övervägande majoritet killar som har tagit del av pilotprojektet. Här ser Fredrik Persson att branshen på sikt står inför en stor utmaning:

– Det är för få tjejer i branschen. Om vi ska klara att bemanna upp för det här, så behöver vi ha med oss andra halvan av befolkningen också i högre utsträckning, säger han.

Minna Bäckström, som är arbetsledare på NCC, berättar att det i nuläget bara finns en kvinnlig snickare på bygget, och att det totala antalet tjejer i branschen endast motsvarar 1,5 procent.

Åsa Lagerlund bekräftar att ambitionen har varit att få fler tjejer att söka sig mot byggbranschen, men att det har visat sig vara svårt:

– Ja, där har vi inte riktigt lyckats. Det är väldigt svårt att få tjejerna intresserade och jag vet att branschen är väldigt måna om att arbeta för att förändra bilden av sig som lite "råbarkad" och att man vill få in fler tjejer. Men det tar tid, jättelång tid.

Kommer ni att fortätta arbeta för detta?

– Det pågår hela tiden arbete för att locka tjejer, både från oss på Tullängsgymnasiet och från branschen. Till exempel har man från branschens sida tagit fram informationsmaterial för grundskoleelever med bara kvinnliga förebilder inom de olika inriktningarna, säger Åsa.

Nöjda representanter från bransch och skola: Minna Bäckström, arbetsledare, NCC, Fredrik Persson, projetchef, NCC, och Tommy Palm, lärare, Tullängsgymnasiet.

Tommy Palm, som har jobbat på Tullängsgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram de senaste 30 åren, och som är med eleverna på studiebesöket, tycker att PRAO-projektet har fallit väl ut och berättar att det var enklare att få tillträde till byggarbetsplatser förr:

– Då var det bara att ringa upp ett bygge och fråga, sedan kunda man ta med 15-16 elever på studiebesök. Idag är det annorlunda. Det är helt andra säkerhetsbestämmelser.

Nöjda PRAO-elever

Också eleverna verkar nöjda efter studiebesöket:

Vad tycker ni om studiebesöket?

– Man lärde sig mycket nytt, säger Isak.
– Man fick en inblick i branschen, lite om hur man arbetar och så, säger Gustaf.
– Jag tycker det var bra och intressant, säger Robin.

Var det något särskilt som förvånade er, som ni inte tidigare kände till om byggbranschen?

– Det var många fler steg att ta innan man börjar bygga, fler än jag trodde, säger Isak, och får medhåll av Gustaf:
– Hur pass långt man planerar i vilken ordning man måste göra saker, hur mycket det egentligen är, säger han.

Avslutningsvis, vad tror ni inför nästa år, kommer ni att söka Bygg- och anläggningsprogrammet?

– Det är möjligt, svarar Isak.
– Det blir att fundera nu, säger Gustaf.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: