Förstelärarnätverk – en möjlighet för lärande och erfarenhetsutbyte

Förstelärarnätverk vinjett

Nyligen hölls den första träffen i ett lärandenätverk för förstelärare inom gymnasieskolan. Denna träff var den första av fyra träffar under läsåret 2015/16. Träffarna omfattar två heldagar samt två halvdagar. Lärandenätverket organiseras och genomförs i samarbete med förstelärarna på de kommunala gymnasieskolorna, förvaltningsledning och Kvalitetsutvecklargruppen (KU).

I syfte att skapa goda förutsättningar för spridning av erfarenheter och kunskaper mellan skolorna blev lärarna indelade i mixade team med representanter från olika skolor och program. Dagen bestod av att diskutera mer om organisationen, formerna och innehållet för det gemensamma lärandet i detta nätverk, samt att arbeta med metoder och verktyg för det kollegiala lärandet.

Edvin Emma

Nätverket kommer att ledas av Emma Gabrielsson och Edvin Svensson, båda kvalitetsutvecklare. De poängterar vikten av att de medverkande lärarna har ett stort utrymme att vara med och styra över både innehåll och form, så att träffarna ger så mycket som möjligt av sådant som de inte får i andra grupper och sammanhang.

Förstelärare gy 2015

De nya förstelärarna hälsades också välkomna. De är Helena Salo, Bygg- och anläggningsprogrammet, Tullängsgymnasiet, Lisa Fredriksson, SPRI, Virginska gymnasiet, Ann Granfelt, SPRI, Karolinska gymnasiet, Kent Rohlén, Fordons- och transportprogrammet, Tullängsgymnasiet, Therese Maran, Samhällsvetenskapsprogrammet, Risbergska gymnasiet, Annelie Carlsson Starsmark, SPRINT, Rudbecksgymnasiet samt Christina Kjellsdotter Ander, Samhällsvetenskapsprogrammet, Karolinska gymnasiet. Christina saknas på bilden.

Läs mer om alla förstelärare här.

 

Carina Mokvist Koutakis, Redaktionen PÖ

Senast uppdaterad:

Publicerad: