"En ynnest att få vara med och forma unga människor och se dem växa med uppgiften"

Mårten Persson, lärare på Rudbecksgymnasiet, tilldelades Pedagogiskt pris 2020 i kategorin gymnasieskola/gymnasiesärskola. Idag skriver Mårten om vinsten och vad som driver honom framåt i sin pedagogiska gärning.

Det är uppenbart att närmaste chef eller motsvande har fått i uppdrag av pristagarjuryn, att på något sätt få pristagaren utomhus, där det hedervärda priset kan överlämnas på ett Corona-säkert sätt. Själv klev jag ut på trappan till Borgen med chefens förevändning att jag skulle bli intervjuad av Radio Örebro. Jag trodde inte riktigt på den lätt genomskinliga historien, men blev ändå glatt överraskad av den stora uppståndelsen med flera människor utanför dörren utrustade med kameror, journalistblock (de är små), blommor, jättecheck och en mycket smickrande, väl inramad, nominering.

"Ett erkännande att jag genomfört mitt uppdrag väl"

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag tjänstgjort i Örebro kommun och det är med extra glädje jag tar emot det pedagogiska priset, som ett erkännande att jag genomfört mitt uppdrag väl så här några år till pensionen. Efter alla år är det fortfarande lika roligt att cykla till jobbet varje dag. Den ynnest att vara med att forma unga människor och se dem växa med uppgiften, är den drivkraft jag har hela tiden. Jag försöker vid varje tillfälle se alla och uppskatta dem precis som de är just nu. I rollen som lärare är den informella utvärderingen från elever både spontan och momentan. Precis som mina elever bekräftar mig, så bekräftar jag dem med samma ödmjuka värme.

Jag försöker leva i nuet. Det betyder att lektioner kan ta många olika vägar utifrån interaktionen med eleverna. Jag är trygg i den jag är och vad jag gör och låter skeenden avlösa varandra. Den röda tråden finns där, men den är sällan spikrak.

10% perfektion kostar 90% av tiden

Jag gör saker till 90 %. De sista 10 % till perfektion kostar 90 % av tiden. Vad är det värsta som kan hända? Med detta sätt att tänka frigör jag tid i min tillvaro. Tid jag använt till att knyta kontakter, som kommer den dagliga verksamheten till del. Under årens lopp har det lett till ett antal projekt med externa aktörer, som på olika sätt har berikat elevernas utbildning. Nu senast, med statliga pengar via länsstyrelsen, har vi inventerat flodpärlmussla och renaturerat vattendrag i Kilsbergen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: