Skicka vidare! Venla Luukkonen

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Venla Luukkonen, lektor på Änglandaskolan, som svarar på tre frågor från redaktionen på Pedagog Örebro.

Venla Luukkonen

Hej Venla! Berätta lite om dig själv!

– Jag kommer från Finland, pluggade till lärare i Jyväskylä Universitet och tog examen 2010. Efter det började jag arbeta som lärare men var samtidigt intresserad av forskningsvärlden. Redan 2011 började jag som doktorand i Jyväskylä. I Finland vi pratar mycket om lärarens roll som elevens "handledare" (kanske i Sverige pratar man om mentor i det här sammanhanget, alltså när fokus inte är i undervisning men i handledning av eleven) i olika situationer, och det har alltid varit ett intresse för mig. Jag gjorde min doktorsavhandling om elevens perspektiv i utvecklingssamtal. Men livet tog mig i Sverige innan jag hann bli färdig med avhandlingen, och från och med 2015 har jag bott i Örebro. Jag började arbeta som lärare, först i Sverigefinska skolan i Eskilstuna, och sedan här från hösten 2017. Det var inte så lätt att jobba med avhandlingen vid sidan av lärarjobbet i ett nytt land, så sista spurten tog lite tid. Jag disputerade 2021, med rubrik "Students perspectives on the student-teacher-parent discussion in comprehensive school in Finland". Vid sidan av lärar/lektorsjobbet är jag även en elitidrottare i brasiliansk jiujitsu, sysslar med brottning och är en mamma för en 2-åring.

Du är numera lektor i Örebro kommun. Hur blir man det?

– Det är verkligen en ära att vara den första lektor i kommunen. Innan förra läsåret visste jag inte ens att det kan finnas som en karriärmöjlighet. Jag har alltid gillat att vara lärare men även saknat den akademiska världen. Nu kan jag kombinera båda mina intressen! För att bli lektor behöver man vara legitimerad lärare och ha licentiat- eller doktorsexamen.

Hur ser ditt uppdrag som lektor ut?

– Eftersom jag är den första i kommunen, får jag vara med i att skapa och forma mitt uppdrag. Så en del av mina uppgifter har redan konkretiserats, som att arbeta tillsammans med Inger Eriksson runt ett projekt, men andra uppgifter kommer konkretiserats under året. Fyra dagar i veckan jobbar jag som vanligt som en lärare, i nuläget i årskurs 4. Men som lektor är mitt huvuduppdrag att vara aktivt med i skolans utveckling - det innebär utvecklingsarbete inom egen verksamhet, Änglandaskolan, men även med hela förvaltningen. Det innebär samarbete med universitet, för att kunna vara med i praktiknära forskningsprojekt, det innebär att samarbeta, att planera och genomföra nätverk och konferenser för förstelärarna. Det innebär att ha koll på aktuell forskning.

Vad hoppas du att du kan bidra med i din roll som lektor?

– Jag hoppas att jag kan stötta lärarna i kommunen att höja sin yrkesprofession. Jag vill ha mer samarbete mellan universitet och skolorna i Örebro, inte bara via VFU men att vara med att göra praktiknära forskning en del av skolans utveckling och vardag. Och förstås hoppas jag att allt leder vidare till elevernas utveckling.

Jag skulle vilja skicka frågor vidare till Salah Gadan, modersmålslärare Örebro kommun:

  1. Hur ser en vanlig arbetsdag för en modersmålslärare?
  2. Hur ser du på din roll som modersmålslärare?
  3. Hur tänker du vi kan stärka samarbete mellan skolorna (andra lärare) och modersmålslärarna?

Senast uppdaterad:

Publicerad: