Nyanländas lärande – slutrapport presenterad

FoU-programmet Nyanlända elevers lärande pågick under tre år på tre högstadieskolor i Örebro. Slutrapporten är nu presenterad och en digital konferens väntar där resultaten kommer diskuteras.

Delar av processgruppen: Ulf Aldén, Katarina Arkehag, Anders Carlsson, Maja Mustonen och Fredrik Karlsson.

I november 2019 rapporterade vi från slutseminariet inom FoU-programmet. En artikel som du hittar här!

Förvaltningschefen för Förskola och skola, Katarina Arkehag, menade att programmet gett skolorna och förvaltningen otroligt mycket lärdomar, men det stora arbetet ligger framåt med att sprida och fördjupa kunskaperna.

I dagarna har slutrapporten kommit och vi kollar av med en av de inblandade rektorerna om hur hon ser på rapporten och hur arbetet gått sedan slutseminariet.

Maja Mustonen är rektor på OP city 7-9:

– Roligt att rapporten äntligen är publicerad. Vi arbetade ganska mycket med den under förra läsåret, så nu är det härligt att se den i tryck.

Hur har arbetet gått på skolan sedan programmet avslutades?

– Vi har en uppdaterad handlingsplan för mottagande och undervisning av nyanlända på vår skola samt att vi fortsätter att utveckla oss inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har tagit med oss att det är viktigt att återkomma till vilka mål, resultat och effekter man vill ha i ett förändringsarbete för att nå bästa resultat, säger Maja Mustonen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: