Programmering utomhus – så funkar det

Programmering utomhus. Låter det som en motsägelse? Mattias Drejby och Adil Sadiku på Örebro naturskola visar att så alls inte behöver vara fallet. För att öka förståelsen för programmering har de tagit fram ett fortbildningsmaterial anpassat för utomhusmiljö.

Mattias Drejby och Adil Sadiku på Örebro naturskola.

Programmering utomhus: Mattias Drejby och Adil Sadiku på Örebro naturskola förklarar upplägget.

Del av LONA

Som ett led i den lokala naturvårdssatsningen (LONA) samarbetar Örebro naturskola den här terminen med Engelbrektsskolans åk 4-6 i projektet Utomhuspedagogik i tätortsnära natur.

– Det var ett önskemål från lärarna på skolan att vi skulle jobba med programmering, berättar Mattias Drejby på Örebro naturskola, utomhuspedagog och systemvetare.

Han fortsätter:
– Det handlar i grunden om att skapa en förståelse om vad programmering är. Man omger sig av innehållet till programmering hela tiden, men man tänker kanske inte på det. Som när du ställer larmet på din smartwatch eller skriver in något i kalendern. Eller om du följer ett recept när du bakar en kaka, så är det programmering.

Adil, naturvägledare på Örebro naturskola med bakgrund som ingenjör inom telekommunikation och med gedigen kunskap om många olika programmeringsspråk, förklarar att fokus den här gången ligger på att avdramatisera själva ordet programmering.

– Övningarna som vi har gjort är lätta. Det ska vara enkelt att förstå. Efter idag kommer man inte kunna gå hem och programmera, men man ska ha fått en förståelse för vad programmering är.

Adil Sadiku demonstrerar en algoritm.

Adil Sadiku demonstrerar hur varje algoritm har en start och ett slut.

Teori och praktik

Under fortbildningstillfället, som för dagen är förlagd till Norensbergsparken, varvar Adil och Mattias praktiska övningar med teoretiska inslag. Teorigrunden har de hämtat från en modell framtagen av Lunds tekniska högskola. För att illustrera hur övningarna kan se ut i ett digitalt sammanhang används också en del material från programmeringsspråket Skratch.

Algoritmer i vardagliga livet

Inför träffen har deltagarna fått i uppgift att skriva ned och lämna in fem saker som händer dem på morgonen mellan det att de kliver upp och att de kommer till jobbet. Väl på plats består sedan den första övningen i att tillsammans skapa en fungerande algoritm utifrån dessa fem händelser. 

Syftet med övningen är att öppna deltagarnas ögon för vardagliga algoritmer, allt för att öka förståelsen för programmering i vidare bemärkelse. För faktum är att vi använder oss av fler algoritmer i vardagliga livet än vad vi kanske tänker på. Som exempelvis hur vi tar på oss våra kläder i viss ordning. (Den som sätter på sig skorna före strumporna får problem.)

Hur går ni vidare efter dagens fortbildning?

– Om lärarna vill gå vidare till steg två, och gå in lite djupare, så ordnar vi det, säger Adil. Idag håller vi det väldigt enkelt.

– Ja, idag är främst tanken att deltagarna ska få syn på programmering, på ett lekfullt sätt, avslutar Mattias.

Instruktioner till en övning i programmering.

Ett exempel på hur en övning i programmering utomhus kan se ut.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Har du frågor eller är intresserad av få veta mer om Programmering utomhus? Kontakta Mattias Drejby:
mattias.drejby@orebro.se
019-21 23 33

Senast uppdaterad:

Publicerad: