Gå till innehåll

Utomhuspedagogik i tätortsnära natur

Utomhuspedagogik i tätortsnära natur är ett Lona-projekt som möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med utomhuspedagogik.

klassbesök

Under 2018 rullades ett projekt igång, delfinansierat av statliga naturvårdsmedel, som löper under 2019-2020.

Projektet möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med utomhuspedagogik i sin närnatur genom att skapa basplatser och hjälpa skolorna få fram övningar i olika ämnen kopplat till läroplanen.

Naturskolan kan med dessa medel bemanna projektet till 80% av en heltid fördelat på två personal. I projektet har grundskolor bjudits in att delta och intresserade har varit: Engelbrektsskolans åk 4-6, Wallerska skolans åk F-6 samt Vivallaskolans åk F-3.

Vi tar oss an en skola våren 2019, en skola till hösten 2019 och den tredje våren 2020.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se