Att lära SFI ute – ny kurs på Örebro naturskola

På Örebro naturskola är vi glada att kunna presentera vår nya kurs "Att lära SFI ute". Som titeln antyder handlar det om språkundervisning i kombination med utomhuspedagogik. Kursen genomförs vid fem tillfällen under november månad. Boka plats idag!

Övningar från boken Att lära in SFI ute

Boken Att lära in SFI ute är mer aktuell än någonsin, då vi just lämnat en pandemi bakom oss, som visat oss att vi måste tänka nytt kring hur vi lär oss. Utomhuspedagogiken ger våra elever nya möjligheter att lära, i en kontext som stimulerar, lugnar och ökar kreativiteten och ökar välbefinnandet.

Örebro naturskola arbetar med utomhuspedagogik dagligen och ser stora fördelar med att flytta ut undervisningen. Övningar kommer från boken Att lära in SFI ute. Målgrupp för bokens aktiviteter är vuxna, men det kan även använda för skolungdomar också. Övningarna i boken är anpassade till kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Det mest centrala i läroplanen är att eleven ska utveckla sin kommunikativa förmåga. Vår beprövade erfarenhet som utomhuspedagoger visar att rummet utanför det traditionella klassrummet är mycket effektivt för att utveckla kommunikativ förmåga. Det rummet kan vara skogen, parken, gatan, muséet, butiken eller någon annan plats som erbjuder en konkret och autentisk kontext.

Boken Att lära in SFI ute

Boken Att lära in SFI ute

Tider som gäller

En dag på Örebro naturskola är cirka tre timmar lång med start tidigast klockan 9.30 och slut senast 12.30. Tiderna kan variera beroende på era önskemål.

Hur ni tar er till naturskolan

Örebro naturskola ligger vid Naturens hus i Oset, Rynningevikens naturreservat. Dit tar ni er med stadsbuss 22, promenad eller cykeltur. Adress: Oljevägen 15

Naturskolans ansvar under dagen

Under dagen står vi för det pedagogiska innehållet. Vi ansvarar också för att dagen är så säker som möjligt och att en riskanalys är gjord på dagens moment.

Ditt ansvar som pedagog under dagen

  • att ansvara för gruppen och stötta de elever som har svårt att följa verksamheten samt att, så långt det är möjligt, delta i övningarna. Då får ni en bra bild av vad eleverna har för erfarenheter med sig efter dagen och kan följa upp dagen på bästa sätt.
  • att ta ansvar för och informera naturskolan om eventuella sjukdomar och andra riskfaktorer som bedöms relevanta hos eleverna såsom astma, diabetes, epilepsi, allergi, fobier med mera.
  • att medföra klasslista med relevanta kontaktuppgifter.

Har du frågor?

Kontakta Adil Sadiku:
adil.a.sadiku@orebro.se
076-4968191

Senast uppdaterad:

Publicerad: