Kemikaliepatrullen – ny filmsatsning

Arbets- och miljömedicin i Örebro står bakom filmsatsningen "Kemikaliepatrullen". Den handlar om kemikalier i vår närhet, hur det påverkar vår hälsa och vad vi kan göra för att minska mängden. Filmen är fri att använda i utbildningssyfte.

Kemikalier finns överallt omkring oss och de kan påverka vår hälsa. Men vad kan vi göra för att minska mängden kemikalier i våra hem?

Det får barn och ungdomar lära sig tillsammans med Kemikaliepatrullen i en ny filmsatsning från Arbets- och miljömedicin i Örebro. Filmen kommer bland annat ses av skolklasser som besöker Kretsloppslandet i Örebro, men är fri att användas i utbildningssyfte även för andra.

Läs mer om filmen i nyheten från Region Örebro län: Filmsatsning utbildar unga om kemikalier i vardagen • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Senast uppdaterad:

Publicerad: