Giftfri vardag på förskolan och hemma

Kemikalier finns överallt i vår vardag. Vissa kemikalier kan vara skadliga för miljön och vår hälsa, och kan tyvärr finnas i vanliga produkter som leksaker, möbler och textilier. Barn och unga är extra känsliga för kemikalier, men det finns några enkla saker du själv kan göra för att få en mer kemikaliesmart vardag hemma. Men barnen är ju inte alltid hemma, utan de flesta spenderar omkring sju timmar per dag på förskolan, fritidshem eller i skolan. Därför har Klimatsmart vardag pratat med Camilla Lundqvist, barnskötare och utomhuspedagog på Rynningeåsens förskola, för att höra hur de jobbar med giftfri förskola.

Rynningeåsens-förskola

Rynningeåsens förskola i Örebro.

Giftfritt på förskolan

Kemikalier finns överallt runt omkring oss, i till exempel leksaker, möbler och mobiltelefoner. Många är nödvändiga, men vissa är farliga för människor och miljön. Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn.

Camilla Lundqvist jobbar som barnskötare och utomhuspedagog på Rynningeåsens förskola. Där har de arbetat länge med giftminimering. Köket har till exempel tagit bort plasten som används till varm mat och de har bytt ut plastkåsorna mot metallmuggar.

– Vi deltog i Operation giftfri förskola som Naturskyddsföreningen anordnade 2013. Då började vår process att giftminimera på förskolan. Alla avdelningar fick i uppdrag att rensa bort gammal plast och elektronik, och gamla smycken och kläder som kan innehålla gifter, berättar Camilla Lundqvist.

– Vi har jobbat en del med förhållningssätt också eftersom många saker sitter rotade i förskolan, saker som man alltid har gjort. Till exempel att stryka pärlplattor. Behöver vi stryka pärlplattor? Om man behöver det så låt inte barnen vara med när det stryks och vädra efteråt.

Hur blev du intresserad av giftminimering?

– Miljön har alltid varit viktig för mig, och intresset ökade efter att jag såg filmen Underkastelsen av Stefan Jarl. Den visade på miljögifter som lagras i vårt blod, berättar Camilla Lundqvist.

– På Rynningeåsens förskola har vi inriktningen uteprofil så det känns bara naturligt att jobba med giftminimering. Vi är ute större delen av dagen och i utemiljön har vi till exempel tagit bort bildäcken. Kan vi inom förskolan sprida kunskap om vår miljö och en hållbar livsstil så kommer vi även kunna minska vårt miljöavtryck i framtiden.

Har ni fått någon respons från vårdnadshavare?

– När vårdnadshavare kommer på besök inför valet av förskola och vid introduktionen så beskriver vi arbetet med giftminimering. En del vårdnadshavare är mer insatta än andra, men jag upplever att vi får en positiv respons på att vi har gjort aktiva val, berättar Camilla Lundqvist.

– Generellt sett har vi en genomtänkt miljö både inne och ute där vi rensat bort mycket och tillfört andra alternativ. Men ur ett hållbarhetsperspektiv har vi valt att ha kvar visst material som kanske inte skulle ha köpts in idag, men som till exempel används ute istället för inne tills det går sönder.

Välj gärna saker i naturmaterial, som leksaksbilar i trä istället för plast.

Kom igång med giftminimeringen hemma

Det finns tusentals kemiska ämnen, men det är mindre än en procent av ämnena som vi vet säkert vilken miljö- och hälsopåverkan de har. Barn och unga är extra känsliga för kemikalier. Det beror bland annat på att deras kroppar inte är färdigutvecklade och att de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt jämfört med vuxna. Små barn undersöker dessutom saker med munnen och kryper på golvet – där det finns damm som binder miljögifter.

Men det finns några enkla saker du själv kan göra för att minska de farliga kemikalierna, som att titta efter miljömärkningar och undvika gamla plastleksaker. Från 2007 och framåt ska leksaker inte innehålla farliga ftalater, och 2013 infördes ytterligare krav kring kemikalieinnehållet i leksaker.

Tips för en giftfri barnmiljö hemma:

 • Använd glas och porslin när du värmer mat och dryck.
 • Välj oparfymerade produkter både för dig och ditt barn.
 • Använd leksaker för rätt ålder och som är CE märkta.
 • Rensa bort gamla mjuka plastleksaker som luktar eller känns klibbiga.
 • Tvätta nya kläder och textilier innan användning.
 • Fråga efter miljömärkta produkter.

Exempel på miljömärkningar:

 • Bra miljöval
 • EU-Ecolabel/EU-blomman
 • GOTS
 • Svanen
 • Ökotex

Giftfria barnverksamheter

Örebro kommun har en stor möjlighet att påverka barnens uppväxtmiljö, eftersom barnen vanligtvis spenderar omkring sju timmar per dag på förskolan, fritidshem eller i skolan. Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn. Genom bland annat medvetna val av inredning och leksaker kan mängden farliga ämnen begränsas.

Örebro kommun har en handlingsplan för giftfria barnverksamheter som gäller alla förskolor och andra verksamheter med barn upp till 12 år. Örebro kommun arbetar även aktivt med kemikaliesmart upphandling.

/Jenny Heldring, Klimatsmart vardag

Senast uppdaterad:

Publicerad: