Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn

Nu finns det en ny hemsida på Pedagog Örebro, med syfte att stötta Örebros verksamheter i arbetet med att skapa giftfria barnverksamheter.

Verksamheter där barn vistas under längre tider har en viktig roll i arbetet med att minska barns exponeringen för farliga ämnen. Vi hoppas att den nya hemsidan på Pedagog Örebro ska kunna fungera som ett stöd i det viktiga kemikaliearbete som bland annat Örebros förskolor och skolor bedriver.

Erika Andersson och Katarina Crafoord

Erika Andersson och Katarina Crafoord

Alla är välkomna att ta del av innehållet på hemsidan. Sidorna innehåller bland annat information om kommunens mål och strategier, men är framför allt tänkt att kunna utgöra en plattform för inspiration och stöd i arbetet. För de som arbetar aktivt med frågor kopplade till giftfri barnverksamhet, exempelvis genom inköp eller utrensning av leksaker och köksutrustning, finns även en samverkansgrupp för frågor och erfarenhetsutbyte.

/Erika Andersson, miljöstrateg, och Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare, Örebro kommun

Har du frågor?

Kontakta Erika Andersson, miljöstrateg Örebro kommun, erika.b.andersson@orebro.se, 019-2141498, eller Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare inom upphandling Örebro kommun, katarina.crafoord@orebro.se, 019-211657

Senast uppdaterad:

Publicerad: