Webbsänd föreläsning om Stopp! Min kropp!

Under våren bjöd Örebro Rättighetscenter in Rädda Barnen för en föreläsning om hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen, om sexualitet och var gränserna går. Den sändes live och går fortfarande att se på YouTube.

Malin Högberg

– Föreläsningen är en del av vår föreläsningsserie med fokus på barnrätt. I år har vi särskilt fokus på barns rättigheter och under hösten kommer fler intressanta teman och aktiviteter.

De som vill öka sina kunskaper om exempelvis barns rätt att inte diskrimineras i skolan kan också boka oss för en föreläsning, berättar Malin Högberg (bilden), utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter med fokus på unga och skola.

Att samtala med barn om ömsesidighet och gränser

De flesta av oss är vana att prata med barn om normer, värderingar och rätt eller fel. Vi är oftast bra på att förklara att de inte får slåss, inte ta andras saker eller säga fula ord. Men det finns vissa områden som är svåra att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar. Jenny Salomonsson, socionom från Rädda Barnen, gav tips och råd utifrån vägledningen ”Stopp! Min kropp!” Vägledningen finns även att läsa om på Rädda Barnens hemsida.

– Det är viktigt att barn får kunskap om sina rättigheter till sin egen kropp och om var de kan vända sig om de blir utsatta. Det är ett ämne som är en viktig del av skolans arbete mot exempelvis sexuella trakasserier. Det är aldrig för tidigt att börja arbeta förebyggande inom det här området, säger Malin Högberg

Senast uppdaterad:

Publicerad: