RUC: Hållbart lärarskap – för dig som är ny i yrket

Örebro universitet satsar genom RUC – Regionalt utvecklingscentrum på regionens lärare genom att skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför nu en regional lärprocess för dig som är ny i yrket och är verksam som lärare i förskola och skola.

Hållbart lärarskap

Syftet med lärprocessen är att stödja regionens lärare i övergången mellan lärarutbildning och professionsutövande. Fokus ligger på att hantera utmaningar och dilemman i lärares vardag och möjligheten till ett hållbart lärarskap över tid.

Lärprocessen kan ses som en del i ett livslångt lärande. Olika typer av kompetens- och verksamhetsutvecklande aktiviteter kan ge progression i lärares professionsskapande. Exempel på det är universitetets didaktiska nätverk och/eller praktiknära forskningsprojekt (till exempel ULF-projekt).

Teman

  • Konflikthantering
  • Planering
  • Hållbart arbetsklimat
  • Professionella relationer

Genomförande och upplägg

Lärträffarna varvas med erfarenhetsutbyte, föredrag och fördjupande samtal och tid för egen utvecklande reflektion. Mellan lärträffarna erbjuds deltagarna ett fördjupningsmaterial, vilket även är tillgängligt efter lärprocessens slut. En målbild är att deltagarna genom professionsspegling stärkt sitt lärarskap och skapat kontakter relevanta i sin fortsatta professionsutveckling som lärare.

Lärprocessen genomförs som två terminsvisa lärträffar med start våren 2024 till och med våren 2025. Du anmäler dig terminsvis. Lärträffarna är campusförlagda vid Örebro universitet.

Målgrupp och anmälan

Lärprocessen vänder sig till dig som nyligen tagit lärarexamen och är verksam i Örebro läns förskolor och skolor.

För kommunala skolhuvudmän i Örebro län regleras deltagande och finansiering av Samverkansavtal om RUC – Regionalt utvecklingscentrum, vilket innebär att ingen deltagaravgift tas ut.

För fristående skolhuvudmän i Örebro län, vilka inte omfattas av samverkansavtalet, regleras deltagande och finansiering genom deltagaravgift på 1500 kr exkl. moms.

Anmälan måste vara godkänd av rektor. Antal platser är begränsat och urval kan därför bli aktuellt. Kostnader för arbetstid och resor ersätts ej. Eftermiddagsfika ingår.

Datum för lärträffar våren 2024

  • 24 januari kl. 15:00 - 18:00
  • 2 maj kl. 15:00 - 18:00

Anmälan är stängd

Senast uppdaterad:

Publicerad: