RUC: Hållbart lärarskap – för dig som är ny i yrket

Örebro universitet satsar genom RUC – Regionalt utvecklingscentrum på regionens lärare genom att skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför nu en regional lärprocess för dig som är ny i yrket och är verksam som lärare i förskola och skola.

Syftet med lärprocessen är att stödja regionens lärare i övergången mellan lärarutbildning och professionsutövande. Fokus ligger på att hantera utmaningar och dilemman i lärares vardag och möjligheten till ett hållbart lärarskap över tid.

Teman

  • Hållbart arbetsklimat
  • Professionella relationer i kris och sorg
  • Konflikthantering
  • Planering

Genomförande och upplägg

Lärprocessen leds av Anna Johnsson, legitimerad lärare och projektledare vid Örebro universitet.

Lärträffarna varvas med erfarenhetsutbyte, föredrag och fördjupande samtal och tid för egen utvecklande reflektion. Mellan lärträffarna erbjuds deltagarna ett fördjupningsmaterial, vilket även är tillgängligt efter lärprocessens slut. En målbild är att deltagarna genom professionsspegling stärkt sitt lärarskap och skapat kontakter relevanta i sin fortsatta professionsutveckling som lärare.

Lärprocessen genomförs som två terminsvisa lärträffar och du anmäler dig terminsvis. Lärträffarna är campusförlagda vid Örebro universitet.

Målgrupp och anmälan

Lärprocessen vänder sig till dig som nyligen tagit lärarexamen och är verksam i Örebro läns förskolor och skolor.

För kommunala skolhuvudmän i Örebro län regleras deltagande och finansiering av Samverkansavtal om RUC - Regionalt utvecklingscentrum, vilket innebär att ingen deltagaravgift tas ut.

För fristående skolhuvudmän i Örebro län, vilka inte omfattas av samverkansavtalet, regleras deltagande och finansiering genom deltagaravgift på 1500 kr exkl. moms.

Anmälan måste vara godkänd av rektor. Vi har begränsat antal platser och urval kan därför bli aktuellt. Kostnader för arbetstid och resor ersätts ej.

Eftermiddagsfika ingår.

Sista anmälan är den 16 augusti 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad: