Små barns skapande – ny digital handbok ska stärka barns språk

All forskning säger att barnens språkutveckling förstärks med hjälp av musik och rörelse. Projektet Små barns skapande vill visa hur språkutveckling, social utveckling och estetiskt skapande kan gå hand i hand. Projektet har skapat ett digitalt läromedel som kan användas av förskolor i det dagliga arbetet.

Små barns skapande är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden med fyra medverkande kommuner: Göteborg, Motala, Mölndal och Örebro. Syftet med projektet är att visa hur språkutveckling, social utveckling och estetiskt skapande kan gå hand i hand och involvera barn i såväl förskolor som kulturskolor, samt barnens familjer.

I Örebro har samarbete skett med förskolan Byggklossen i Brickebacken samt El Sistema Örebro som har verksamhet på Brickebackens skola. Teamet i Örebro består av två musikpedagoger, två förskollärare samt processledare och arbetet har skett med barn i femårsgrupp.

Birgitta Jonsson på Örebro kulturskola har varit processledare i Örebro:

Birgitta Jonsson

– Vårt arbete har fokuserat på att med musiken och estetiska lärprocesser förstärka språkträningen för barn i förskolan. Vi har hela tiden haft som mål att arbeta fram ett material som kan användas av förskolor och familjer. Resultatet blev en digital handbok/läromedel som heter "Musik för språkets skull" och den är gratis att ladda ner eller skriva ut, berättar Birgitta.

I det digitala läromedlet beskrivs hur de medverkande kommunerna jobbat i projektet. De presenterar sina olika inriktningar och kommer med konkreta förslag på musikaliska övningar de gör med barnen, allt pedagogiskt presenterat i text, bild och film. Här förklaras också hur de olika övningarna bidrar till barnens språkutveckling. Tanken är att personal på förskolan, via den digitala boken, får tips och råd hur man kan använda materialet på samlingar i det vardagliga arbetet. Även familjerna kan ladda ner den och använda den i hemmet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: