Skolmaterial om kemikalier

Har du koll på kemikalier? Region Örebro län erbjuder stöd till skolor i form av bland annat diskussionsfrågor och arbetsmaterial.

Även om du inte tänker på det, så är kemikalier en stor del av ditt liv. Kemikalier finns i ditt hem och runt omkring dig i till exempel kläder, elektronik och möbler. Många kemikalier är ofarliga, men vissa kan påverka dig och miljön negativt.

Vill du veta mer om var kemikalierna finns och vad du kan göra för att minska kemikalierna omkring dig? Läs i vårt material om elektroniken omkring dig, det du har på dig, produkter i ditt badrum samt plasten du lever med.

Stöd till skolor

Kontakta gärna Arbets- och miljömedicin om du vill ha tryckt material till exempelvis en skolklass. Du kan också ladda ner materialet på Region Örebro Läns webbsida.

Senast uppdaterad:

Publicerad: