Skolforskningsportalen - ett verktyg som gör forskningen tillgänglig

Skolforskningsinstitutet har samlat aktuell forskning i skolforskningsportalen. Materialet ger lärare och förskollärare tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Skolforskningsportalen är en plats som gör forskningen tillgänglig och har som mål att inspirera till att öka den praktiska användningen av forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Skolforskningsinstitutet hoppas att portalen ökar intresset ännu mer för aktuell forskning inom förskolan och skolan.

I portalen samlas och presenteras material som ger skolans och förskolans verksamma tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Skolforskningsportalen gör helt enkelt forskningen mer tillgänglig. På sidan kan du både hitta forskningssammanställningar och inspiration från andra förskolor och skolor om hur de arbetar med forskningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: