Lära och leva i osäkra tider – kostnadsfri digital utbildning

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten psykologiskt försvar, Skolverket och Lärarfortbildning har tagit fram en kostnadsfri digital utbildning i totalförsvarskunskap. Utbildningen innehåller panelsamtal, föreläsningar och ett resonemang utifrån ett scenario. Du får också länkar till konkret material att arbeta vidare med på din skola och i ditt klassrum.

Du får under utbildningen en samlad bild av hur du kan arbeta med totalförsvarskunskap i din undervisning. Du får insikter i hur du kan bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga krissituationer och hur du kan bidra till att bygga samhällets övergripande förmåga att hantera höjd beredskap och klara svåra påfrestningar. Du får lotsning i vad skolan har för uppdrag om det värsta skulle hända, det vill säga en allvarlig kris eller ett krig.

Tidsåtgång: två timmar.

De centrala frågorna som den här inledande digitala utbildningen besvarar är:

  • Vad innebär höjd beredskap för oss som arbetar i skolan?
  • Att undervisa om totalförsvar och beredskap – hur, vad och varför?
  • Koppla temat till styrdokument, undervisning och bedömning.
  • Öka skolans och samhällets motståndskraft genom att ge kunskap och trygghet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: