Aktiva skoltransporter – forskning och pedagogiskt material om barns vardagsrörelse

Barn mår bra av att cykla och gå till skolan. Forskare har arbetat med ett projekt om aktiva skoltransporter sedan 2016. De har bland annat skapat en modell för hur skolor kan arbeta med aktiva skolresor i samarbete med kommuner. Projektet erbjuder också olika typer av pedagogiskt material.

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har nu tagit fram ett förslag till en nationell rekommendation att barn bör gå, cykla eller på annat sätt aktivt ta sig till skolan. Förslaget grundar sig i en analys av hälsa, trafiksäkerhet, miljö och barns rörelsefrihet. Det utgår också från konventionen om barns rättigheter. Förslaget till en nationell rekommendation är utarbetat inom ramen för Vinnovaprojektet ”Från ’oskyddad’ till ’aktiv’ trafikant – skapa nya normer för att främja barns aktiva skoltransporter”.

Aktiva skoltransporter är en del i projektet och vänder sig mot dig som jobbar i skolan. Projektet vill att fler elever ska gå eller cykla till och från skolan samt röra sig mer i vardagen. För att lyckas med det har man utvecklat ett utmanande och medskapande skolprojekt som genomförs av pedagoger och vävs in i skolämnen och skoldagen.

Forskarna menar att projektet ökar barnens vardagsrörelse och blir en naturlig del. Daglig fysisk aktivitet bidrar till att stärka hälsan via till exempel starkare skelett, muskler och hjärta.

Andra positiva effekter forskarna sett av projektet

  • Förbättrad miljö runt skolan
  • Förbättrad inlärning och studieresultat
  • Ökad gemenskap
  • Ökad självständighet och personlig utveckling
  • Ökad stolthet hos barnen
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Minskade utsläpp, renare miljö

På hemsidan finns också pedagogiskt material som du som pedagog kan använda i klassrummen och på skolgården. Det är material som utvecklats under projektets gång i samarbete med olika skolor.

Missa inte sidan "Trafik i skolan" där du som pedagog hittar allmän information om trafik i skolan, hur arbetet ser ut i Örebro kommun samt material och förslag på lektionsupplägg. Sidan hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad: