WWF inspirerar till spännande undervisning!

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker nytt och ständigt lär oss. På WWF:s webbsida hittar du som är pedagog massor av skolmaterial och lärarhandledningar för undervisning kring hållbar utveckling från förskola till vuxenutbildning.

Planera inför 2018 års Earth Hour!

WWF logga

Planeringen inför nästa års Earth Hour den 24 mars är i full gång. Hur kommer er skola/förskola att arbeta med klimat- och miljöfrågorna? Blir det en inspirerande tipspromenad, en veckas arbete med de olika klimatvärstingarna (Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken) eller får barnen/eleverna skapa miljöhjältar att se upp till?

Vår stad 2030 - samverkan mellan skola och kommun

Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWF:s arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet. I fokus för projektet ligger kommunens klimat- och energiarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

I arbetet tar eleverna ett fiktivt kliv till år 2030, då klimatmålen är nådda, eller på god väg att nås. Jordens temperaturökning väntas hålla sig under 2-gradersmålet och det ekologiska fotavtrycket minskar stadigt.

Elevernas uppgift är att så konkret som möjligt komma med förslag på en hållbar framtid i staden. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030?

Mat på hållbar väg

Att veta mer och bli en medveten konsument är viktigt när vi ska minska våra ekologiska fotavtryck och rätta in vår konsumtion efter vad planeten Jorden tål. Utmaningen är tuff! För att lyckas måste både små och stora beslut bidra till att nå detta självklara mål. Mat på hållbar väg är en metod för att utveckla kunskaper, öka medvetande och engagemanget för mat inom ramen för en planet.


I lärarrummet på WWF:s webbsida hittar du mer arbetsmaterial!

Sammanställt av Stefan Karlsson, redaktionen, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: