Vi vann Pedagogiskt pris 2020!

Vinnarna av Pedagogiskt pris 2020 är utsedda! Pristagarna överraskades ute på sina förskolor/skolor med diplom, prischeck och blomster.

Vinnare kategori skolledare: Johan Walter, Mellringeskolan

Juryns motivering:

Johan! Under de senaste åren har du byggt upp Mellringeskolans pedagogiska helhetstänk och lyft verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Från att skolan vid Skolinspektionens besök 2016 fick många anmärkningar är den idag en välfungerande skola som jobbar systematiskt med kvalitetsarbetet och uppvisar goda resultat. Du är tydlig med skolans målsättning och brinner för likvärdighet, kvalitet och kunskapsuppdraget. Du stärker dina medarbetare genom att alltid stötta dem med goda tips, idéer och positiv feedback. Du leder och samordnar arbetet på skolan på ett framgångsrikt sätt genom att själv vara delaktig i verksamheten. Du är mån om att alla elever ska lyckas – från förskoleklass upp till åk 6! Du har skapat en bra relation med vårdnadshavare genom ett tydligt ledarskap och snabb och effektiv kommunikation. Vårdnadshavare upplever sig delaktiga i skolans beslut. En tydlig “vi-känsla” har skapats på Mellringeskolan genom ditt sätt att vara och leda. Du har på bara några år lyckats få dina medarbetare att sträcka på ryggen – lärarna talar idag med stolthet om sin arbetsplats och eleverna trivs!

Vinnarens kommentar:

– Vilken fin motivering! Det här ger verkligen ny energi och värmer i dessa tider.

Johan blir nu historisk som den förste skolledaren att få priset och vill lyfta sin fantastiska personal på Mellringeskolan. Han kallar priset en lagseger.

– Vi har verkligen gjort detta tillsammans, det är tack vare dom som jag får det här priset.


Vad är viktigt i ditt ledarskap?

– Eleverna måste alltid vara i fokus, det är det absolut viktigaste. Sen tror jag mycket på det närvarande ledarskapet, att jag som rektor syns och är delaktig mycket i den dagliga verksamheten.

Stort grattis Johan!

Vinnare kategori förskola: Ingela Nyberg, förskolan Sörgården

Juryns motivering:

Ingela, en röd tråd i ditt arbete är hållbar utveckling. I ditt arbete som barnskötare på Sörgårdens förskola ger du barnen en förståelse för naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkas av varandra. Du brinner också för naturvetenskap och genom dina kreativa lärandemetoder får barnen ständigt möta dessa frågor. Du arbetar aktivt för att utveckla lärmiljöerna såväl utomhus som inomhus. I utemiljön erbjuds material som traditionellt används inomhus, exempelvis skapande och litteratur. Tillsammans med barnen för du in djur och natur i lärmiljön inne. Detta bidrar till barnens lärande i vardagen och möjliggör för alla barn oavsett intresse och behov att vara delaktiga i undervisningen. Du möter barnen med positiva förväntningar och med stor respekt. Delaktighet och inflytande i vardagen där barnens tankar, frågor och idéer tas tillvara gör att barnen känner lust att lära. Du är otroligt inspirerande och utmanar barnen i deras tänkande. En personlig värme, lekfullhet och påhittighet gör att barnen dras till dig. Dina goda ledaregenskaper utvecklar hela Sörgården. Att omvandla sin kunskap och erfarenhet och nyligen genomförda utbildningar till undervisning inom utbildningen är en förmåga som du verkligen besitter. Sedan du började på förskolan har hela verksamheten lyft!

Vinnarens kommentar:

– Det här är enormt kul, jag är verkligen omtumlad!

Du brinner för hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik

– Ja, verkligen och det är något jag alltid jobbat med. Det som känns extra kul är att jag fått med mig alla pedagoger på Sörgården i detta arbete. Här har jag också verkligen fått möjlighet att utveckla detta arbetssätt. Jag delar gärna med mig av mitt arbete till både kollegor och andra förskolor. Alla mår bra av att vara ute!

Stort grattis Ingela!

Vinnare kategori grundskola, grundsärskola och fritidshem: Johan Larsson, Navets skola

Juryns motivering:

Johan, du är en självklar förebild och ditt sätt att vara sprider trygghet hos elever och medarbetare. Du visar vid varje enskilt undervisningstillfälle prov på stor flexibilitet och förmåga att tänka i nya banor, i syfte att utmana eleverna till vidare utveckling. Eleven står alltid i fokus för dig och du har en unik förmåga att ställa de nödvändiga kraven på dina elever på ett sätt som samtidigt ökar deras självförtroende. Värme, humor och lyhördhet driver dig i mötet med andra. Du har en unik förmåga att ställa de nödvändiga kraven på dina elever på ett sätt som samtidigt ökar deras självförtroende. Du använder din mångåriga erfarenhet och välutvecklade yrkesskicklighet till att komma med värdefulla infallsvinklar och synpunkter också på arbetet som sker runtomkring dig. Du har dessutom en förmåga att ingjuta en känsla av “jag kan” i andra. Du är en pålitlig kollega och alltid redo att ställa upp. Johan, du är en stabiliserande faktor i både arbetslag och i skolan som helhet. Du en ovärderlig nyckelspelare vars insats och betydelse för skolan knappast kan överskattas!

Vinnarens kommentar

– Jag är överväldigad, det här hade jag verkligen inte väntat mig. Det ger en riktig boost, jag är jätteglad och stolt.

Varför tror du att du vann?

– Jag gillar verkligen att vara lärare och det tror jag lyser igenom i allt jag gör. För mig är det "all in" som gäller och det tror jag syns. Sen har jag fantastiska kollegor och skolledare som stöttar mig och jag hade inte vunnit detta pris utan dom.

Stort grattis Johan!

Vinnare kategori gymnasieskola/gymnasiesärskola: Mårten Persson, Rudbecksgymnasiet

Juryns motivering:

Mårten, du utstrålar engagemang och trygghet! Du har gedigna ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper som du använder dig av i din pedagogiska verksamhet och som inspirerar eleverna till att även de blir inspirerade och vill veta mer. Du vågar ta nya pedagogiska grepp och starta nya projekt inom det naturvetenskapliga området. Exkursioner ute i naturen ger eleverna kunskaper och erfarenheter som de bär med sig genom livet. I år har du sökt och fått bidrag från Länsstyrelsen för att med eleverna rädda flodpärlmusslor i en bäck i Kilsbergen och detta är bara ett i raden av alla projekt som du engagerat jobbat med elever omkring i mer än 20 år. Du har en mycket unik förmåga att ge eleverna olika insikter, inspiration och engagemang under lektionerna, exkursionerna och studiebesöken när du berättar om både enkla och komplicerade fenomen inom naturvetenskapen. Du är också drivande i samarbeten och projekt med elever och kollegor, både på Rudbecksgymnasiet och på andra gymnasieskolor. Dessutom har du initierat samarbeten med offentliga myndigheter och kommunen för att verklighetsförankra undervisningen.

Vinnarens kommentar

– Det här känns ju väldigt bra!

Varför tror du att du vann?

– Jag är mig själv. Jag möter eleverna där dom är och kan ta fram det bästa ut människor. Det är så häftigt när man ser att glöden tänds hos eleverna och det är det som driver en.

Stort grattis Mårten!

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: