Vinnarna i pedagogiskt pris 2019!

Nu har det pedagogiska priset för 2019 delats ut! Nytt för i år var att pristagarna uppvaktades och överraskades ute i sina verksamheter.

Vinnare kategori förskola: Angelica Eriksson, Sofia Axelsson och Liselott Karlsson, Kårstaängens förskola

Juryns motivering:

Ni är tre kloka, engagerade pedagoger som har utvecklat ett trygghetsarbete som genererar trygghet till både barn och deras vårdnadshavare. Tillsammans har ni genom ert arbete lyckats skapa ett lugn och en harmoni i barngruppen som ger goda förutsättningar för barnens lust att lära. På ett målmedvetet sätt försöker ni alltid att hitta möjligheter till undervisning så att barn med olika behov och förutsättningar utmanas utifrån sina förutsättningar. Genom ert engagemang och era nyskapande arbetsformer sprider ni lust att lära och arbetsglädje till såväl barn som kollegor. Er planering av undervisningen kan jämföras med att poppa popcorn, där idéer ständigt poppar upp och får popcornskålen att svämma över. Allt detta gör er till goda förebilder för hur pedagoger inom Örebro kommun kan agera i sitt uppdrag.

- Vi är helt tagna på sängen - det känns helt fantastiskt att få ta emot detta pris!, säger Sofia Axelsson.

Varför står ni här som vinnare?

- Jag tycker man känner igen sig mycket i motiveringen när vårt arbete ska beskrivas – det känns jättekul! Vi vill verkligen jobba med ett helhetstänk kring barnen och har haft stöd från fantastiska föräldrar och vårdnadshavare i detta arbete, säger Angelica Eriksson.
- Centralt för oss är att skapa ett lustfullt lärande med mycket glädje, säger Liselott Karlsson.

Vinnare grundskola/grundsärskola: Emma Carlström, Brunnsskolan

Juryns motivering:

Emma, du har en otrolig förmåga att skapa relationer till eleverna för att identifiera olika utvecklingsområden som varje enskild elev har. Samtidigt som du skapar förtroende med var och en av dina elever, så skapa du en vi-känsla i hela gruppen med filosofin att det är tillsammans som gruppen lyckas. På ett nyfiket sätt tar du till dig ny forskning och nya arbetssätt för att möta svårigheter i klassrummet. Genom varierande arbetssätt ser du alltid till att olika mötesformer blir nyskapande och utvecklande, både för egen del, samt för kollegor. På så sätt har du i hög grad bidragit till den "dela-kultur" som nu finns på Brunnsskolan. På ett uppskattat sätt delar du med dig av dina goda kunskaper genom sociala medier och din blogg på Pedagog Örebro. Du är en mycket uppskattat VFU-handledare vilket framkommer genom utvärderingar från studenterna. Allt detta gör dig till en god förebild för hur lärare inom Örebro kommun kan agera i sitt uppdrag.

- Det känns helt ofattbart och galet att vinna detta pris. Det var ju så många bra nominerade som gör ett fantastiskt jobb därute, så jag trodde inte jag skulle vinna. Jag har varit nöjd bara med att vara nominerad, säger Emma Carlström


Varför tror du att du vann?

- Jag tror att mitt engagemang lyser igenom för att vara med barnen är något jag verkligen brinner för och det är dessutom det roligaste jag vet. Jag vill verkligen inspirera andra och dela med mig av mitt arbete till exempel via min Instagram och min blogg på Pedagog Örebro.

Vinnare gymnasium/gymnasiesärskola: Tobias Norgren-Bergström, Virginska gymnasiet

Juryns motivering:

Tobias, med ditt stora engagemang, dina breda och djupa ämneskunskaper och höga ambition att få varje elev att utvecklas till sin fulla potential, fångar du elevers intresse. På ett effektivt sätt har du hittat fungerande arbetsformer för att skapa intresse både för de högpresterande eleverna såväl för de med svårigheter i sin skolgång. Du har varit en stor bidragande orsak till att många elever som har en historik av utmaningar och bakslag i skolan lyckas vända riktningen och uppnå framgångar i skolan. Du är en mycket omtyckt och uppskattad kollega som alltid är öppen tvärvetenskapliga samarbeten och som alltid delar med dig av dina kunskaper till både kollegor och eleverför att ständigt utveckla utbildningen. Du gör skillnad för så många. Allt detta gör dig till en god förebild för hur lärare inom Örebro kommun kan agera i sitt uppdrag.

- Det här hade jag verkligen inte förväntat mig, riktigt kul att få uppskattning för det man gör. Nu ska jag fira med mandelkubb eller mazarin!, utropar Tobias Norgren-Bergström.


Kan du beskriva din lärarfilosofi?

- Primärt försöker jag genomföra undervisning som jag tycker är kul då tycker ofta eleverna också det är kul. Det är viktigt att få eleverna att tro på sig själva och något jag jobbar mycket med, många lektioner börjar med “yes we can”! Jag finns också där och lyssnar mycket på eleverna.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Fakta: Jury och kriterier för pedagogiskt pris

  • Ordförande, Programnämnd barn och utbildning (har utslagsröst)
  • 2:e vice ordförande, Programnämnd barn och utbildning
  • Programdirektör, Barn och utbildning
  • Viceprefekt för lärarutbildning, Örebro universitet
  • Områdeschef för Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län
  • Kvalitetsdirektör, Örebro kommun.

Kriterier
De nominerade bedöms av juryn utifrån följande kriterier.

Pedagogerna ska:

  • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
  • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande
  • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar
  • skapa olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Vinnarna är också inbjudna till en mer officiell prisutdelning i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Senast uppdaterad:

Publicerad: