Vad gör man när en elev saknas?

Varje år saknas elever när skolan startar efter sommarlovet. Risken finns då att de kan ha blivit bortgifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelserna har tagit fram material, bland annat en film, för att belysa skyldigheter och möjligheter när en elev saknas vid skolstart. 

Stol med texten saknad

Kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs och det kommunala aktivitetsansvaret

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i deras grundskola och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt.

Kommunerna ska också ha system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade och går i skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner.

Sedan 2015 har kommunerna ett lagstadgat krav på sig att se till att de unga som varken studerar eller arbetar erbjuds lämpliga individuella åtgärder som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Denna reglering kallas för det kommunala aktivitetsansvaret. 

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: