Tid för tolerans

Massor av reklamlappar för arbetsmaterail om tolerans

Att arbeta med tolerans och mänskliga rättigheter i skolan är en del av vårt uppdrag som lärare. Men hur gör man då? Forum för levande historia har tagit fram flera arbetsmaterial som gör det lite lättare för oss lärare att lyfta detta viktiga ämne i skolan. I det här inlägget presenteras ett smörgåsbord med material som lämpar sig för elever från åk 4 ända till gymnasiet.

I förteckningen nedan presenteras de olika arbetsmaterialen i stigande ordning sorterat på årskurs. Mer information, lektionsupplägg samt lärarhandledningar till alla arbetsmaterial hittar ni via respektive länk.

ALLA MÄNNISKOR! - om rättigheter och lika värde

För årskurs 4-6
Alla människor! är ett digitalt material med en historisk koppling. Syftet är att ge eleverna kännedom om hur de mänskliga rättigheterna påverkar deras liv idag. Samtidigt ger det dem möjlighet att fundera över och formulera vad de själva kan göra för alla människors lika värde. Gå till arbetsmaterialet här >>>

SERIEALBUMET SOFIA Z-4515

För årskurs 4-9
En e-bok om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget och under efterkrigstiden. Syftet med albumet är att ge eleverna ökad kunskap om hur romer drabbades under förintelsen. Gå till arbetsmaterialet här >>>

KOMMUNISTISKA REGIMERS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

För årskurs 7-9 samt gymnasiet
Materialet tar upp de brott mot mänskligheten som regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja gjort sig skyldiga till i historien. Syftet är att ge eleverna perspektiv som är relevanta för vår samtid. Gå till arbetsmaterialet här >>>

HBTQ, NORMER & MAKT

För årskurs 7-9 samt gymnasiet
Ett klassrumsmaterial om sexuell läggning och könsidentitet med ett historiskt perspektiv som tydliggör förändringar av normer och rättigheter. Syftet är att motverka homofobi och transfobi i skolan. Gå till arbetsmaterialet här >>>

SPELAR ROLL - om åskådarrollen och civilkurage

För årskurs 7-9 samt gymnasiet
Överallt finns åskådarna. De som ser på utan att ingripa mot våld och orättvisor, i vardagssituationer och i krig. "Spelar roll" handlar om åskådarrollen, passivitet och civilkurage. Gå till arbetsmaterialet här >>>

MÄNNISKORRÄTTSKÄMPAR - världen direkt in i klassrummet

För åk 9 samt gymnasiet
Ett material med filmade Skype-intervjuer där eleverna får lära känna människorättskämpar som talar från sina hem direkt in i klassrummet. I värderingsövningar får eleverna fundera över hur de själva skulle agera i olika situationer. Gå till arbetsmaterialet här >>>

VITTNESMÅL - med klassrumsövningar

För årskurs 9 samt gymnasiet
Personliga filmade vittnesmål med människor som överlevt Förintelsen och arbetsläger i Sovjet och Kina. Övningarna består av gruppdiskussioner, estetisk gestaltning och skrivuppgifter. Syftet är att eleverna ska få uttrycka sina tankar och känslor kring de olika vittnesmålen. Gå till arbetsmaterialet här >>>

ROMER UNDER FÖRINTELSEN

För årskurs 9 samt gymnasiet
Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Materialet är bildbaserat och innehåller avsnitt som belyser romers situation i Europa både före, under och efter Förintelsen. Gå till arbetsmaterialet här >>>

UPPDRAG: DEMOKRATI - workshops för klassrummet

För årskurs 9 samt gymnasiet
Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och livsöden. Materialet innehåller fotografier, film- och ljudklipp för att ge inspiration till att reflektera över och kritiskt granska det demokratiska samhällets utmaningar. Gå till arbetsmaterialet här >>>

DEN LIVSFARLIGA HISTORIEN - om nationalism och historiebruk...

För gymnasiet
Materialet består av övningar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Gå till arbetsmaterialet här >>>

 

Sammanställt av Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: