Svensklärare och lärarutbildare – idéer och erfarenheter från svenskämnets adjunkter

Den 9/12 är det dags språkdidaktiskt nätverk inom RUC - regionalt utvecklingscentrum. Vi som leder träffen heter Annelie Carlsson Starsmark och Therese Viberg, två gymnasielärare som det senaste året arbetet som adjungerade adjunkter vid Örebro Universitet.

Efter nästan ett år som adjungerade adjunkter vid Örebro Universitet hoppas och tror vi att vi kan ta med oss många av erfarenheterna ut till våra skolor, också som bollplank i den verksamhet som pågår ute på övningsskolorna. Att ta emot och handleda lärarstudenter, våra blivande kollegor, är också ett sätt för många lärare att reflektera över sin pedagogiska gärning och alla de didaktiska val som vi dagligen gör och ställs inför.

Att vara ämnesteoretiskt kunnig, engagerad och kunna möta alla elever utifrån deras behov är en förutsättning för att arbetet i skolan ska fungera och för att vi ska få en hög måluppfyllelse med en undervisning som når alla våra elever.

Den 9/12 håller vi i en träff inom det språkdidaktiska nätverket, denna gång förlagd till Rudbeckssgymnasiet, där vi samtalar om svenskämnet och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) – olika tankar och utmaningar. Vi tittar på hur vi har jobbat med didaktiska och verklighetsnära kopplingar till studenternas olika delkurser. Vi kommer även att presentera delar av vårt utvecklingsarbete.

Vår förhoppning är att många svensklärare och handledare inom såväl grundskolan som gymnasieskolan ska se detta som ett tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter samt inbjuder till dialog kring olika didaktiska val.

/Annelie Carlsson Starsmark, Rudbeckssgymnasiet och Therese Viberg, Karolinska gymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad: