Svenska elever har blivit bättre på att läsa!

Flicka sitter i fåtölj och läser

I början av förra veckan presenterade Skolverket resultaten från den internationella undersökningen, PIRLS 2016, som mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4. Sverige har deltagit i undersökningen fyra gånger sedan år 2001 och fram till 2011 har resultaten gradvis försämrats vid varje mätning, men nu verkar trenden ha vänt. Totalt deltog 50 länder i undersökningen och resultaten visade att svenska elevers läsförmåga har förbättrats och ligger nu på samma nivå som under 2001, då Sverige presterade som bäst.

Endast sju länder presterade bättre än Sverige

I förhållande till övriga EU- och OECD-länder presterade de svenska fjärdeklassarna bättre än genomsnittet och bland alla länder som deltog så var det bara sju som presterade bättre än Sverige. Bland de nordiska länder som deltog var det bara Finland som presterade bättre än Sverige.

Graf PIRLS 2016

Resultaten från PIRLS 2016 visar även att svenska elever har blivit lika bra på att läsa faktatexter som skönlitteratur till skillnad från förra undersökningen 2011, då eleverna visade bättre läsförmåga vid skönlitterär läsning.

ePIRLS

I år mätte man även för första gången elevernas läsförmåga när det gäller digitala texter. Det var 14 länder som deltog i denna mätning och det var bara tre länder som presterade bättre än Sverige, nämligen Singapore, Norge och Irland. Undersökningen visar även att svenska elever är bättre på digital läsning jämfört med pappersläsning.

Sammanställt av Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: