Stadsparkens lekplats byggs om

Stadsparkens lekplats byggs nu om i flera etapper, men en del av lekplatsen kommer att vara öppen under hela byggtiden. Det kommer bli generösa sand- och vattenlekmiljöer, samt lekhus inspirerade av ”Lilla Wadköping”. Ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2023.

Lekplatsen i Stadsparken byggs om. Det kommer bland annat bli lekhus inspirerade av ”Lilla Wadköping”. Illustration: Örebro kommun

Flera etapper

I oktober började arbetet med att bygga om Stadsparkens lekplats. Arbetet kommer ske i flera etapper. Under den första etappen byggs delen som är inhägnad med staket om. Under våren 2023 börjar arbetet med att bygga om den öppna lekplatsen. Hela ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2023.

Eftersom ombyggnationen sker i etapper kommer en del av lekplatsen att vara öppen under hela byggtiden. När lekplatsen är klar kommer det bland annat att finnas generösa sand- och vattenlekmiljöer med pumpar, samt lekhus inspirerade av ”Lilla Wadköping” med Kajsa Wargs stuga och en liten skola. Arbete med att utveckla vattenleken bedrivs i ett separat projekt.

Den lekfulla staden

Kreativa lekmiljöer är livsviktigt för barns lärande, utveckling och välmående. Ombyggnationen av lekplatsen i Stadsparken är en del av ”Den lekfulla staden” som ska utvärdera och utveckla hur Örebro kommun bygger gröna och socialt hållbara leklandskap.

Senast uppdaterad:

Publicerad: