Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning

Skolahemma.se är ett nytt stöd för distansundervisning, som sammanställer stöd till skolor om de behöver undervisa på distans. Det är ett samarbete mellan RISE (Research Institutes of Sweden), Skolverket, SKR, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry.

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se.

– Vi påbörjade arbetet i slutet av förra veckan [vecka 11] och har på kort tid tagit fram en gemensam webbplats med samlad kunskap som skolorna kan använda om de behöver bedriva undervisning på distans. Samverkan mellan olika aktörer är avgörande för ett snabbt och effektivt arbete säger Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.

Skolahemma.se erbjuder en samlad plats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel. På skolahemma.se finns också enklare checklistor som hjälp för att förbereda och organisera för en förändrad verksamhet.

– Arbetet med skolahemma.se har bara börjat. Webbplatsen kommer att fyllas på med mer relevant stöd efterhand, säger Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket

– I en situation då elever, lärare och annan personal inte kan vara i skolan behövs alternativa sätt att ge eleverna utbildning och vi vill stötta i det arbetet, säger Maria Caryll, sektionschef på SKR.

Fakta om webbplatsen

Webbplatsen upprätthålls av RISE – Research Institutes of Sweden, i samarbete med Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Swedish Edtech Industry och UR. På skolahemma.se finns stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Information om skolahemma.se kommer också att spridas genom #skolahemma.

Senast uppdaterad:

Publicerad: